Utfordringskart

team-farger-maling-web

 

Profil20 har i tillegg til Familietilhørighetskartet et kart vi har kalt Utfordringskart. Dette kartet viser muligheter for utfordringer eller konflikter innad i et team, basert på de ulike profilenes atferdsmønster, kommunikasjonsform, egenskaper og holdninger. Navnet på kartet er valgt med bakgrunn i Profil20´s fokus på de positive muligheter vi kan finne i utfordringer.

Kartet viser de 20 standardprofiler og deres familietilhørighet samt hvor potensielle utfordringer kan ligge i mellom de ulike profilene. Når et team har besvart Profil20 legges teammedlemmenes standardprofiler inn i utfordringskartet, og en kan i kartet velge/simulere den en ønsker som hovedperson i forhold til teammedlemmenes utfordringer. Her vil 3 ulike utfordingsnivåer vises; lite, middels og høyt utfordringspotensial.

På denne måten kan en ut ifra teamets standardprofiler og deres posisjon i Familietilhørighetskartet få en forklaring på noe av det som kan være kilden til utfordringene, for så å gripe tak i / se nærmere på disse.

Om en på forhånd kjenner et teams sammensetning kan kartet også brukes i rekrutteringsøyemed for å se hva kandidater til en stilling vil tilføre et team av ressurser og utfordringer, uavhengig av om rekrutteringen gjelder en leder eller et annet teammedlem. Kandidaten vil også få muligheten til å bli kjent med kultur og lederstil i bedriften, slik at han/hun vil kunne ta et kvalifisert valg i forhold til sin videre karriere.