Motivasjonsundersøkelse

En motivasjonsundersøkelse kartlegger de ansattes motivasjon på arbeidsplassen, og tar på en måte pulsen på bedriften. Undersøkelsen viser bedriftens ståsted i forhold til jobbinnhold, ressursnytte, videreutvikling, kompetansebygging, følelse av frihet, tilbakemeldig, jobbmiljø, forventninger og trygghet rundt arbeidssituasjonen.

En sunn bedrift har motiverte, trygge ansatte som gleder seg til å gå på jobb. Likevel vil det alltid være elementer i en arbeidsdag som kan forbedres. Det kan være av teknisk art, kommunikasjonsmessig eller annet. Dette kan bety mye for bedriften og de ansatte både i vekst-, utviklings- og forvaltningsfaser.mennesker