Familietilhørighetskart


Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Familietilhørighetskartet er som navnet tilsier; et kart som viser hver standardprofils forhold til de andre profilene og deres familier. Her kan du se hvilken hovedfamilie din hovedprofil og dine sekundærprofiler tilhører ved å se på fargen profilene dine har. Dernest kan du se hvor du er plassert i forhold til de andre profilene.                      

Familietilhørighetskartets bruksområde i forhold til grupper, par, organisasjoner og team:

For ledere så vel som for medarbeidere eller par er det nyttig å kjenne til hverandres ressurser og preferanser fordi optimalt sammensatte team består av optimalt sammensatte tenkestiler, holdninger, erfaringer og egenskaper – dvs. mennesker. I en ideell verden vil ethvert menneske kunne finne sin optimale funksjon i livet. Finner vi vår optimale funksjon i livet blir vi også positive og produktive mennesker, som sammen med andre kan skape de beste resultatene. Er vi på rett plass i livet, får vi muligheten til å bruke våre medfødte ressurser.
 Vet vi egentlig hva vi passer best til? Er vi fornøyd med mulighetene vi tar?

 

dreamstime l 21328077-copy222
En bedrift med flere avdelinger; salg, marked, innovasjon, administrasjon/økomi og logistikk vil ha behov for mange ulike medarbeidere. For at denne bedriften skal ha en optimalt sammensatt organisasjon, må mennesker med de rette ressurser og egenskaper være i rett funksjon til rett tid. I en forvaltningsfase trengs gjerne andre egenskaper og holdninger enn i en sterk vekstfase. Dette gjelder både ved daglig drift og i rekruttering av nye medarbeidere.

Ulike team har ulike behov i forhold til sosial samhandling og samvær, ulikt forhold til System, Orden og Struktur (SOS), ulike behov i forhold til å eksponere seg, har ulikt forhold til forutsigbarhet og endring, frihet og spenning bare for å nevne noe. Derfor er det nødvendig med innsikt i de behov bedriften og teamet har, ikke bare i forhold til funksjonene som skal utrettes, men også i forhold til den rådende kultur blant de ansatte i selskapet og i forhold til den enkelte leders individuelle lederstil. Mennesker med ulike ressurser ønsker å lede eller bli ledet ulikt. Grovt sett kan vi dele lederskap inn i forhold til de 4 familiene i Profil20:

 

Lederstiler


Hvordan leder du, hvordan blir du ledet og hvordan ønsker du å bli ledet?
 

Når teamets profiler plasseres i Profil20`s Familietilhørighetskart synliggjøres det vi kan kalle «teamets ressurs- og mulighetskart», og dette kan brukes til vekst og utvikling, flokeløsning og synliggjøring av teamets styrker og utfordringer, samt fremtidige behov knyttet til dette. 

Skal en bedrift, en organisasjon eller et par lykkes med sine mål, er det mange ulike elementer som må klaffe. Først må status i nåtid avdekkes og bekreftes, dernest må umiddelbare og fremtidige behov synliggjøres. I prosessen med å synliggjøre behov og muligheter er evnen til å samhandle og forstå hverandres kommunikasjon, avgjørende for resultatet. For å kunne oppnå utvikling, mål og mening med en forretningsidé eller et budskap, er innsikt i enkeltindividenes ressurser, både for ledere og kollegaer en av nøkkelkriteriene for å lykkes. Familietilhørighetskartet gir innsikt i hvor i teamets ressursområder individene befinner seg, og gjør det mulig å se styrker og muligheter i forhold til flaskehalser, utvikling eller de mål en har satt seg.