Behovskartlegging

questionsDe fleste team utvikler seg over tid, enten teamet vokser, blir mindre, endrer sammensetning, må endre seg pga endrede rammevilkår eller av andre grunner. Til ulik tid vil det være ulike behov for roller og egenskaper i et team.

Dette kan vises ved at en legger teammedlemmenes standardprofiler inn i en Behovsanalyse, og på den måten får avdekket hvilke profiler som er representert i forhold til følgende roller i teamet; Igangsetter, Døråpner, Organisator, Kvalitetssøker, Fullfører, Lagspiller, Medhjelper og Utvikler. På denne måten kan en se om teamets behov i forhold til de ressurser teamet trenger, er tilfredsstilt. I tillegg kan simulere ulike løsninger for å finne den optimale sammensetning av teamet i forhold til de mål som ønskes oppnådd.
team-farger-2

I tillegg til dette bør Profil20’s behovskartleggingsspørsmål besvares av teamet. Svarene på denne undersøkelsen utdyper teamets sammensetning, og konkretiserer ytterligere teamets behov i forhold til rollene og funksjonene i teamet, både på et faglig så vel som personlig og teamkulturelt plan.

Ved å ta medarbeiderne med på denne kartleggingen kan både skjulte og kjente behov i forhold til mål og mening åpenbare seg, og gi store muligheter for vekst og utvikling.