9 - Diplomat

Diplomaten er en lojal, løsningsorientert, jovial, utadvendt, utholdende, åpen og trivselskapende person. Vedkommende har naturlige autoritet og er lett i sentrum av begivenheter. Han/hun balanserer godt mellom perfeksjon og frihet, og har lett for å skifte gir og gå fra kreativ oversikt til analyse. Diplomaten er en meget god relasjonsbygger og sosial interaksjon har hovedfokus framfor sak og mål. Vedkommende beholder roen i opphetede diskusjoner og har som mål at alle skal være fornøyd. Han/hun tåler konstruktiv tilbakemelding uten å gå raskt i forsvar. Diplomaten er en god administrator/lagspiller og er ikke unødig kritisk overfor andre, men kan si fra om vedkommende føler noe ikke stemmer.

 

Fellestrekk for Den Trivselssøkende familien:

Vennlige og uformelle, samarbeidsorienterte, pliktoppfyllende, unngår konflikter, styres av følelser, mer fokus på person enn sak, ønsker stabilitet, åpne og mottagelige, vektlegger sosial samhandling, er lojale og pålitelige, bruker tid på avgjørelser og liker ofte å være flere om beslutninger. Større behov for følelsesmessig stabilitet og støtte og liker ikke konflikter.

Mulig atferd ved konflikt: Unngår mellommenneskelig aggresjon, søker løsninger som alle aksepterer, ønsker å berolige opphissede kollegaer, kan bli stille og tilbaketrukket, kan føle seg ute av stand til å løse konflikter og gir opp for å bevare fred/ro.

Kroppsspråk: Avventende, åpent og mottagelig. Imøtekommende ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 100-120 ord i minuttet, åpen og imøtekommende stemme.
Lederstil: Veiledende.
Mest brukte spørreord; Hvordan?
Motto; Jeg føler.


Omgangstone og holdning til andre

Diplomaten er seriøs, åpen og velvillig - uten unødvendig selvhevdelse. Vedkommende har relativt lett for å få andre med og er en god lytter.  Han/hun skaper vanligvis en positiv atmosfære, kan spille taktisk, men utnytter ikke dette til overmål. Diplomaten er positiv og imøtekommende, viser hvor han/hun står - og forventer det samme av andre. Vedkommende opptrer som regel behersket, rolig og saklig.


Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Diplomaten er rimelig uavhengig av natur - og ønsker gjerne å jobbe selvstendig. Vedkommende er nødvendigvis ikke den som har aller størst behov for å klatre i hierarkiet, men har lett for å ta ansvar. Han/hun har lettere for å si ja enn nei - og vil i sosial/humanitær sammenheng kunne påta seg mange verv. Diplomaten diskuterer gjerne i grupper, er seriøs, rimelig saklig - uten å bli kjedelig. Vedkommende kan være både inspirerende og fengende når det gjelder problemstillinger han/hun er særlig opptatt av, og Diplomaten bruker sin sosiale intelligens til å oppnå enighet - selv i opphetede situasjoner. Han/hun er ikke overdrevent analytisk av natur, men går inn for å fange opp løse tråder og kan ta raske beslutninger når det er nødvendig. Tålmodighet og utholdenhet i forhold til å finne den beste løsningen er viktige egenskaper hos Diplomaten.


Motiveres av

Diplomaten motiveres av et godt miljø, sosial omgang, inspirerende ledere, positive kollegaer og muligheten til å støtte andre. En rimelig grad av frihet til å bruke sine beste egenskaper verdsettes. Anerkjennelse og klart definerte ansvars – og autoritetsområder, samt et harmonisk, vennlig og uformelt arbeidsmiljø får frem det beste i Diplomaten.


Mulige utfordringer

Å ta raske beslutninger, kan være for kompromissvillig, konfliktskyhet, System, Orden og Struktur (SOS).