7 - Målbevisst Selger

Den Målbevisste Selger er utadvendt, spontan, tolerant, nysgjerrig, snakkesalig, oppsøkende, idérik, rask, kreativ, selvstendig og endringsvillig. Han/hun har en åpen og inkluderende atferd, skaper tillit rundt seg og er ansvarsbevisst. Den Målbevisste Selger setter seg mål og fullfører gjerne disse. Han/hun ser sjelden problemer og tar motstand eller utfordringer på strak arm, samtidig som vedkommende ikke er glad i rutine og gjentagelse. Den Målbevisste Selger har lett for raskt å oppsøke nye utfordringer. Vedkommende har stor arbeidskapasitet, er ikke redd for å ta et ekstra tak og trives med å ha mange baller i luften samtidig. Den Målbevisste Selger er glad i frihet i sin funksjon, tar gjerne endringer på sparket og er ikke spesielt strukturert. Likevel får han/hun jobben unna grunnet sin store arbeidskapasitet og positive innstilling.

Fellestrekk for Den Ansvarssøkende familien:

Resultatorienterte, selvstendige, fleksible, egenrådige, instinktive, effektive, direkte, dominerende, utålmodige og har naturlig autoritet.  Mer fokus på sak enn person, målstyrte. Tar ofte raske avgjørelser basert mer på intuisjon enn analyse. Liker muligheter, utfordringer, posisjon og er opptatt av personlig karriere og fremgang. Stort behov for frihet til å løse oppgaver selvstendig. Ønsker og tar gjerne ansvar. Liker ikke rutinearbeid. Flinke til å ta endringer og utfordringer på sparket.


Mulig atferd ved konflikt: Direkte og aggressive reaksjoner, kan overkjøre andre, kan gå i forsvarsposisjon, kan bli egenrådig, sta og tydelig, og bruke sin stilling og autoritet for å få slutt på en konflikt.

Kroppsspråk: Energisk, rastløst, korte stive bevegelser, formelt. Lite ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 170-200 ord i minuttet, direkte, styrende og selgende stemme.
Lederstil: Instruerende.
Mest brukte spørreord; Hva?
Motto; Jeg vil!


Omgangstone og holdning til andre

Den Målbevisste Selger er åpen og spontan, tillitsfull, tolerant, sympatisk, glad i mennesker og har smittende humør. Gode relasjonsbyggende egenskaper er en viktig del av den Målbevisste Selgers verktøykasse. Han/hun har dessuten gode sosiale antenner og bruker disse for å nå sine mål, gjerne sammen med andre i et team.


Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Den Målbevisste Selger har lett for å påta seg ansvar, er selvstendig og har han/hun tatt på seg en oppgave satser vedkommende for å nå de fastlagte mål. Han/hun er ingen typisk analytiker og løser gjerne praktiske utfordringer med bakgrunn i intuisjon og egen erfaring. Vedkommende har lett for å håndtere flere saker på én gang, og kan iblant ta for mye på sparket, men får likevel landet det meste.


Motiveres av

Den Målbevisste Selger motiveres av klare mål, ansvar og frihet i jobben. Han/hun motiveres også av å bli belønnet etter innsats, sosialt samvær, variasjon, tillit, anerkjennelse og nye utfordringer.


Mulige utfordringer

Å ha System, Orden og Struktur (SOS), å lytte til andre, egen utålmodighet, å forholde seg til faste rutiner.