6 - Tusenkunstner

Tusenkunstneren er ansvarsvillig, konstruktiv, nyskapende, ambisiøs, uavhengig, utholdende, intuitiv, relasjonsbyggende og samler støttespillere. Han/hun er god til å tenke taktisk, men effektiviteten i utførende arbeid kan være litt variabel, betinget av dagens inspirasjon og jobbinnhold. Tusenkunstneren er som navnet tilsier allsidig, har mange interesser som gjerne skifter ofte, kan mye om mye, mener mye om mye og ser folk an. Vedkommende liker bedre å sette i gang prosesser enn å avslutte dem, og kan legge for dagen et imponerende engasjement når saken/oppgaven/personen interesserer ham/henne. Om Tusenkunstneren blir spurt om hvor ”noe” er på det rotete skrivebordet, eller i det tilsynelatende kaos vedkommende har rundt befinner seg, vil han/hun som regel forklare at de har sitt eget system i kaoset, og deretter finne frem det som etterspørres. Nesten alltid….

Fellestrekk for Den Influenssøkende familien:

Kreative, impulsive, idérike, entusiastiske, visjonære, frihetssøkende, nyskapende, utadvendte, åpne og omgjengelige. Kommunikative, sosiale, positive og igangsettende. Har mer fokus på person enn sak og løser oppgaver intuitivt mer enn logisk. Liker ikke å planlegge.

Mulig atferd ved konflikt: Unngår åpen og direkte konflikt, kan komme med personangrep, kan bagatellisere konstruktiv tilbakemelding, kan forsøke å blidgjøre mennesker uten å løse problemet eller gi opp for å unngå å tape ansikt og kan være for brå/impulsiv.

Kroppsspråk: Åpent, levende, energisk og liker fysisk kontakt. Levende ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 200 + ord i minuttet, selgende, levende og engasjert stemme.
Lederstil: Rådgivende.
Mest brukte spørreord; Hvem?
Motto; Jeg tror.Omgangstone og holdning til andre

Tusenkunstneren er impulsiv, skifter gjerne litt mellom å være innadvendt og utadvendt, og i sitt rette arbeidsmiljø oppfattes vedkommende som positiv, åpen og behagelig å samarbeide med. Vedkommende kan pga sitt engasjement og sine mange interesser iblant virke belærende på noen, og evnen til å lytte har da ikke nødvendigvis første prioritet. Under stress kan han/hun på mange virke både instinktiv og brå, og dette kan i kombinasjon med vedkommendes taktiske evner gjøre en del mennesker usikre. Tusenkunstneren tar vare på sine støttespillere og er lojal overfor overordnede når han/hun føler seg sett og hørt.


Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Tusenkunstneren vil gjerne gjøre karriere, er ansvarsvillig, kan la seg utfordre av motstand, men også kan ha en tendens til å velge minste motstands vei. Når vedkommende lar seg utfordre av motstand, kan hun/han vise både uavhengighet og utholdenhet. Tusenkunstneren vil iblant være preget av instinktbeslutninger, men kan gå i dybden i saker som føles viktige. Taktiske vurderinger kan iblant virke forstyrrende på evnen til å analysere og prioritere. Vedkommende veksler ofte mellom systematisk planlegging og spontane ad-hoc løsninger. Tusenkunstneren er interessert i nye idéer, men evnen og viljen til kontinuitet kan være svakere. Lite fokus på konsekvens, analyse og systematisk prioritering kan iblant skape kaos i Tusenkunstnerens liv. Vedkommende satser helst på idéer han/hun tror vil bli verdsatt av overordnede eller andre, og kan stå hardt på når det først gis klarsignal.


Motiveres av

Tusenkunstneren motiveres av frihet til å styre sin egen tid, muligheten til å kunne influere andre med sine kunnskaper og meninger, belønning og ros fra andre, samt respekt og anerkjennelse for sitt bidrag til den helheten han/hun befinner seg i. Vedkommende motiveres også av muligheten til å bruke sine taktiske evner i samtaler, problemstillinger og diskusjoner.


Mulige utfordringer

Lytte til andre, å ha kontinuitet, System, Orden og Struktur (SOS), respekt for andres tid, å ta imot konstruktive tilbakemeldinger.