5 - Teamutvikler

Teamutvikleren er ansvarssøkende, igangsettende, utadvendt, pågående, aktiv, nøktern, direkte, svært målbevisst og har god selvtillit. Vedkommende er en dyktig delegerer med naturlig autoritet som tenker langsiktig og er en menneskekjenner med gode evner til å forstå medarbeidernes sterke og svake sider. Han/hun er flink til å hente frem «gullet» i sine medarbeidere ved å inspirere og motivere dem til å jobbe sammen i team mot felles mål. Teamutvikleren har et godt blikk for nødvendigheten av fornyelse og omstilling.

Fellestrekk for Den Ansvarssøkende familien:

Resultatorienterte, selvstendige, fleksible, egenrådige, instinktive, effektive, direkte, dominerende, utålmodige og har naturlig autoritet.  Mer fokus på sak enn person, målstyrte. Tar ofte raske avgjørelser basert mer på intuisjon enn analyse. Liker muligheter, utfordringer, posisjon og er opptatt av personlig karriere og fremgang. Stort behov for frihet til å løse oppgaver selvstendig. Ønsker og tar gjerne ansvar. Liker ikke rutinearbeid. Flinke til å ta endringer og utfordringer på sparket.

Mulig atferd ved konflikt: Direkte og aggressive reaksjoner, kan overkjøre andre, kan gå i forsvarsposisjon, kan bli egenrådig, sta og tydelig, og bruke sin stilling og autoritet for å få slutt på en konflikt.

Kroppsspråk: Energisk, rastløst, korte stive bevegelser, formelt. Lite ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 170-200 ord i minuttet, direkte, styrende og selgende stemme.
Lederstil: Instruerende.
Mest brukte spørreord; Hva?
Motto; Jeg vil!Omgangstone og holdning til andre

I omgang med andre er Teamutvikleren stort sett utadvendt, opptrer med god selvtillit og blir gjerne oppfattet som en trygg og stabil person. Han/hun kommuniserer åpent og direkte, og framstår som seriøs og målrettet. Når det er nødvendig kan Teamutvikleren være både bestemt og resultatorientert, selv om vedkommendes natur å fokusere på å få fram det beste i andre gjennom oppmuntring, samarbeid og ros. Han/hun er samarbeidsorientert og dyktig til å se andres behov, og kan noen ganger være for demokratisk.


Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Teamutvikleren bruker sin naturlige autoritet og sterke ansvarsvilje til å vise vei. Han/hun sørger for at mål blir konkretisert, strategier fastlagt, og satser uten betenkning når bestemmelsen først er tatt. Teamutvikleren ønsker å være den toneangivende, og er stadig på jakt etter nye utfordringer. Vedkommende sørger for at nødvendig informasjon kommer på plass, og tar teammedlemmene med på råd utfra deres kompetanse. Teamutvikleren lytter til andre, er ingen typisk analytiker og bruker planmessig teamet for å nå sine mål, men ønsker selv å ha siste ord. Vedkommende kan ofte stille spørsmål/lufte problemstillinger som får teamet til å tenne. Han/hun er endringsvillig og tar lett beslutninger på sparket når det kreves - iblant for raskt.


Motiveres av

Teamutvikleren motiveres av ansvar, resultater, innflytelse, posisjon, frihet til å realisere sine mål og egen utvikling. I tillegg motiveres han/hun av muligheten til å skape entusiasme og ”teamånd” og å sette idéer ut i livet.


Mulige utfordringer

Utålmodighet, å ha empati, vilje til kompromiss, kan være egenrådig og overkjørende, å lytte til andre.