3 - Dynamisk Overtaler

Den Dynamiske Overtaler er en utadvendt, sosial, fantasirik, intuitiv, overtalende, humørfylt, taktisk, hjelpsom, sjarmerende, humoristisk og tilpasningsdyktig person. Vedkommende er rask, idérik og søker stadig nye løsninger på så vel praktiske som teoretiske problemstillinger. Han/hun har en åpen, aktiv og direkte uttrykksform, og selvtilliten er betydelig. Derfor kan vedkommende lett ta ledelsen i grupper og team. I blant kan Den Dynamiske Overtaler ha godt av noen som trekker han/hun ned på jorda når vedkommende bygger sine luftslott, og tidsbevisstheten kan også ha godt av litt jording. Ansvar og innflytelse er noe Den Dynamiske Overtaler både ønsker og tar. På grunn av sin dynamiske natur trenger vedkommende i blant klare strategier og rammer for ikke å løpe fra, eller kjøre over andre. Han/hun trenger stadige nye utfordringer og endringer, og store muligheter for variasjon og fri utfoldelse for å bli værende i et arbeidsforhold over tid. I sitt vesen er Den Dynamiske Overtaler igangsetter og motivator med en sterk evne til å få andre med seg, også på ikke oppgåtte stier. Da Den Dynamiske Overtaler kan være veldig taktisk er han/hun ofte sikker på at det blir slik vedkommende ønsker til slutt.

Fellestrekk for Den Influenssøkende familien:

Kreative, impulsive, idérike, entusiastiske, visjonære, frihetssøkende, nyskapende, utadvendte, åpne og omgjengelige. Kommunikative, sosiale, positive og igangsettende. Har mer fokus på person enn sak og løser oppgaver intuitivt mer enn logisk. Liker ikke å planlegge.

Mulig atferd ved konflikt: Unngår åpen og direkte konflikt, kan komme med personangrep, kan bagatellisere konstruktiv tilbakemelding, kan forsøke å blidgjøre mennesker uten å løse problemet eller gi opp for å unngå å tape ansikt og kan være for brå/impulsiv.

Kroppsspråk: Åpent, levende, energisk og liker fysisk kontakt. Levende ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 200 + ord i minuttet, selgende, levende og engasjert stemme.
Lederstil: Rådgivende.
Mest brukte spørreord; Hvem?
Motto; Jeg tror.Omgangstone og holdning til andre

Den Dynamiske Overtaler er en svært utadvendt, sjarmerende, talefør og omgjengelig person som trives godt i de fleste sosiale settinger. Han/hun er raus, imøtekommende, hjelpsom og gir av seg selv. Intuisjonen er godt utviklet og vedkommende har god evne til å leve seg inn i andres følelser og virkelighet. Den Dynamiske Overtaler er leken, fantasifull, får lett tillit og derfor føler kollegaer seg godt ivaretatt og sett i vedkommendes selskap. I utgangspunktet tror de godt om andre, og kan noen ganger oppfattes som naive. De vet imidlertid at evnene til å mestre den sosiale arena også kan brukes som kraftfulle redskaper dersom de ønsker å overtale andre.


Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Viljen til å ta ansvar er stor. I gruppesammenhenger tar vedkommende lett ledelsen og har god evne til å få med seg og motivere andre. Som døråpner, igangsetter og motivator vil den Dynamiske Overtalers unike egenskaper komme til sin rett. Han/hun er i stand til å ta raske og intuitive beslutninger, noen ganger for raske, og driver prosesser framover i et høyt tempo. «The sky is the limit». Arbeidsformen er fleksibel og dynamisk, og vedkommende er åpen for nye, idérike innfallsvinkler og løsninger underveis. Vedkommende har en unik evne til å søke nye løsninger både på praktiske og teoretiske problemstillinger, fra det konkrete og over i det mer abstrakte. Når det svinger som mest rundt Den Dynamiske overtaleren kan han/hun glemme tid og sted, og noen ganger også glemme ytre strategier/rammer.


Motiveres av

Den Dynamiske Overtaler motiveres i sammenhenger der han/hun gis mulighet til å utfolde sin kreativitet og fantasirikdom med mange baller i lufta samtidig. Beslutningsmyndighet og innflytelse er viktig da det gir vedkommende mulighet til å ta initiativ og sette i gang nye prosesser. Ansvar motiverer, samtidig som vedkommende har et behov for å være likt av kollegaer og ledere. Denne gode egenskapen bidrar til å bygge «team-ånd».


Mulige utfordringer

Respektere andres tidsrammer, å ha bakkekontakt, økonomisk styring, å motta konstruktive tilbakemeldinger.