20 - Perfeksjonist

Perfeksjonisten er kvalitetssøkende, arbeidsom, grundig, saksorientert, ordenspreget, nøyaktig, forsiktig, detaljrettet, systematisk, fokusert, omstendelig og stiller høye krav til seg selv. Vedkommendes fokus på detaljer kan virke tidkrevende i teamarbeid. Han/hun er tydelig saksrettet og kan ha utfordringer i et sosialt samspill da vedkommende ofte er ganske innadvendt og vanligvis søker trygghet. Perfeksjonisten lytter gjerne til faglig sterke autoriteter, og har en sterk indre motivasjon til å levere det vedkommende tror forventes av resultat og standard. Kvaliteten på avsluttet arbeid kan for han/hun være viktigere enn å holde tidsfrister. Ønsket om/behov for System, Orden og Struktur (SOS) er betydelig.

Fellestrekk for Den Kvalitetssøkende familien:

Analytiske, gjerne mer innadvendte enn utadvendte, grundige, rasjonelle, krever dokumentasjon og kvalitet, saks – og faktaorienterte, stiller krav til System, Orden og Struktur (SOS) og opptatt av tidsstyring.

Mulig atferd ved konflikt: Trekker seg tilbake i forsvar, kan overkjøre med fakta og logikk, bruker indirekte aggresjon/passiv motstand, kan se ut til å ”følge ordre”, men unnlater å følge opp, kan bli stivbent og ubøyelig, holder tilbake informasjon og kan bli aggressiv.

Kroppsspråk: Lite ansiktsmimikk og kroppsbevegelser, tilbaketrukket, formelt.
Normal talehastighet: 80-120 ord i minuttet, strukturert, monoton og saklig stemme.
Lederstil: Detaljstyrende.
Mest brukte spørreord; Hvorfor?
Motto; Jeg vet.


Omgangstone og holdning til andre

Perfeksjonisten trives godt med å jobbe uforstyrret innen sitt fagfelt, sine faste rammer og rutiner. Hans/hennes selvpålagte kvalitetskrav er store og kan virke litt i overkant for noen. De har stort fokus på detaljer som igjen kan virke utfordrende i forhold til tidsbruken. Han/hun er grunnet sitt behov for klare rammer ofte på vakt overfor andres motiver, og kan føle seg truet uten at andre oppfatter dette. Raske endringer kan virke forstyrrende på vedkommende, og det som mange oppfatter som dynamikk og naturlig endring kan oppfattes truende og gi stress. Lojaliteten og viljen til ansvar i prosesser kan også være like viktig som kvalitetskravene, bare arbeidsoppgavene er tilpasset Perfeksjonistens trivselssone.

Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Perfeksjonisten søker oftest det stabile og kjente. Trygghetsbehovet er betydelig, og et stabilt, kjent og seriøst miljø må til for at vedkommende skal trives. Vedkommende kan ta for stort ansvar på sine skuldre og stå i fare for å brenne ut. Når arbeidet krever ekstremt fokus på detaljer og feilfrihet kan Perfeksjonisten være en uerstattelig ressurs. Da han/hun er svært god på System, Orden og Struktur (SOS) er de dyktige til å vurdere statistikk, lese analyse og kalkulere økonomisk risiko.

Motiveres av

Perfeksjonisten motiveres av seriøsitet, forutsigbarhet, stabilitet, god orden, oversikt, et rolig og formelt arbeidsmiljø, støtte fra lojale overordnede og anerkjennelse for sine kvaliteter. Ro til å arbeide i eget tempo er en forutsetning for å trives. Anerkjennelse for godt utført arbeid er ofte en nøkkelfaktor for å motivere og inspirere Perfeksjonisten.

Mulige utfordringer

Å motta konstruktiv tilbakemelding, tidsstyring, å slippe seg selv fri, å delta sosialt.