2 - Gründer

Gründeren er svært utadvendt, intuitiv, dominerende, resultatorientert, forandringsvillig, aktiv, krevende, idérik, frispråklig, energisk og utålmodig. Vedkommendes målbevissthet er betydelig og arbeidsviljen formidabel. Gründeren stiller strenge krav til seg selv og de rundt seg, og kan være kritisk til andres tempo og prioritering. Han/hun er svært utålmodig for å få frem resultater. Gründeren yngler stadig nye idéer i forhold til hva vedkommende for tiden er opptatt av. Han/hun er full av selvtillit, har et stort vinnerinstinkt og tar ikke uten videre et nei for et nei. Gründeren er alltid i farten og det skjer noe rundt vedkommende hele tiden. På grunn av hans/hennes direkte, raske, resultatorienterte og noen ganger kritiske væremåte, kan andre rundt føle seg lite sett og/eller hørt. Han/hun er vesentlig mer saks- enn personorientert.


Fellestrekk for Den Ansvarssøkende familien:

Resultatorienterte, selvstendige, fleksible, egenrådige, instinktive, effektive, direkte, dominerende, utålmodige og har naturlig autoritet.  Mer fokus på sak enn person, målstyrte. Tar ofte raske avgjørelser basert mer på intuisjon enn analyse. Liker muligheter, utfordringer, posisjon og er opptatt av personlig karriere og fremgang. Stort behov for frihet til å løse oppgaver selvstendig. Ønsker og tar gjerne ansvar. Liker ikke rutinearbeid. Flinke til å ta endringer og utfordringer på sparket. 

Mulig atferd ved konflikt: Direkte og aggressive reaksjoner, kan overkjøre andre, kan gå i forsvarsposisjon, kan bli egenrådig, sta og tydelig, og bruke sin stilling og autoritet for å få slutt på en konflikt.

Kroppsspråk: Energisk, rastløst, korte stive bevegelser, formelt. Lite ansiktsmimikk. 
Normal talehastighet: 170-200 ord i minuttet, direkte, styrende og selgende stemme.
Lederstil: Instruerende.
Mest brukte spørreord; Hva?
Motto; Jeg vil!


Omgangstone og holdning til andre

Gründerens omgangstone er ærlig, målbevisst og direkte, og han/hun sier praktisk talt alltid hva han/hun mener, og er sjelden særlig diplomatisk. I et miljø hvor Gründeren får fritt spillerom vil han/hun stadig skape og se nye muligheter, med vekst og utvikling som resultat. Han/hun utfordrer, provoserer og kan kritisere tilhørerne dersom prosessen går for sakte eller om de ikke klarer å følge hans/hennes tempo. Vedkommende gir ikke ved dørene dersom tingene ikke går slik som ønsket. Egentlig liker Gründeren konflikter da de for han/henne synes å skape spenning og dynamikk. Så stor er vedkommendes hastighet at omgivelsene kan oppfatte at han/hun med sin intensitet har tendenser til å gi halve instrukser og forklaringer, mens Gründeren på sin side kan synes at andre er trege eller bruker tiden for mye til tomprat. Derfor kan vedkommendes evne til å lytte til andre iblant være en utfordring. Han/hun kan være litt på vakt og er rask til å føle om noen spiller taktisk, og gir spontan respons når vedkommende selv blir utfordret. Gründeren er ikke den beste delegerer, og er på grunn av sitt høye tempo og resultatorientering ikke av de flinkeste til å gi andre anerkjennelse.


Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Gründerens ansvarsvilje er på topp, han/hun tar lett ledelsen og livet/misjonen/jobben oppfattes gjerne som en spennende reise. Hans/hennes mål ligger alltid i overkant av andres. «Rett på sak» er mottoet. Gründeren er så utålmodig at vedkommende misliker å vente på utredninger og derfor kan prosessene ofte gå for raskt. Han/hun er så opptatt av fornying og fremskritt at kollegaer kan ha store problemer med å følge tempoet.


Motiveres av

Gründeren motiveres av utfordringer, nye idéer, ansvar, frihet, spenning og mulighet for å ha ansvar for prosesser. Risiko, høyt tempo samt medarbeidere som forstår og kan følge Gründerens entusiasme, resultatorientering og vinnerinstinkt er andre motivasjonsfaktorer.


Mulige utfordringer

Kan ha for høyt tempo i forhold til andre, egenrådighet, evne og vilje til å lytte, å ta hensyn til andre.