16 - Målrettet Logiker

Den Målrettede Logiker er ambisiøs, seriøs, saksrettet, systematisk, fordypende, nøyaktig, analytisk og omstendelig. Vedkommende liker å ha kontroll med sine gjøremål, og arbeider best når han/hun har nok tid til å være grundig. Forutsigbarhet og stabilitet er viktige rammevilkår for at han/hun skal trives, og Den Målrettede Logiker kan grunnet sin høye faglige kunnskap være en utmerket prosjektleder.

Fellestrekk for Den Kvalitetssøkende familien

Analytiske, gjerne mer innadvendte enn utadvendte, grundige, rasjonelle, krever dokumentasjon og kvalitet, saks – og faktaorienterte, stiller krav til System, Orden og Struktur (SOS) og opptatt av tidsstyring.

Mulig atferd ved konflikt: Trekker seg tilbake i forsvar, kan overkjøre med fakta og logikk, bruker indirekte aggresjon/passiv motstand, kan se ut til å ”følge ordre”, men unnlater å følge opp, kan bli stivbent og ubøyelig, holder tilbake informasjon og kan bli aggressiv.

Kroppsspråk: Lite ansiktsmimikk og kroppsbevegelser, tilbaketrukket, formelt.
Normal talehastighet: 80-120 ord i minuttet, strukturert, monoton og saklig stemme.
Lederstil: Detaljstyrende.
Mest brukte spørreord; Hvorfor?
Motto; Jeg vet.


Omgangstone og holdning til andre

Den Målrettede Logiker er som regel mer saksrettet enn personrettet og vil derfor ofte trives best i eget selskap. Han/hun er vanligvis mer innadvendt enn utadvendt, jobber ofte best med egne oppgaver og går analytisk og systematisk til verks. Den Målrettede Logiker kan være så konsentrert om sin jobb at han/hun av omgivelsene kan oppfattes som utålmodig og kjølig hvis forventningen til sosialt samspill blir for høy. I miljøer med mye endringer og skifte av fokus kan den Målrettede Logikeren lett bli stresset og selvbeskyttende, og da han/hun søker kvalitet vil må nye ideer underbygges grundig for å bli akseptert. Grunnet sin evne til fordypning trengs det sterke faglige argumenter for å endre den Målrettede Logikers oppfatning og holdning.

Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Den Målrettede Logiker ønsker definitivt selvstendighet og er ikke redd for å ta ansvar innenfor sitt fagfelt, uten at vedkommende nødvendigvis ønsker å ta personalansvar. Behovet for analyse og å ha System, Orden og Struktur (SOS) kan være en utfordring når det gjelder nytenkning og risikovillighet, da den Målrettede Logiker legger mye energi i å fullføre. Han/hun vil lett kunne oppfattes som omstendelig av de enkelte kollegaer.

Motiveres av

Den Målrettede Logiker motiveres av kvalitet, kontroll, mulighet for faglig fordypning og oppdatering, stabilitet og forutsigbarhet, tid nok til å gjennomføre sine gjøremål og innflytelse i beslutningsprosesser.

Mulige utfordringer

Å delta i sosial samhandling, fokus på egen tidsstyring, å takle brå endringer, for stor detaljorientering