15 - Målbevisst Systematiker

Den Målbevisste Systematiker er lojal, stabil, forsiktig, grundig, arbeidsom, korrekt, logisk, strukturert, rasjonell, vurderende, analytisk, saksorientert, kvalitetsbevisst og nøyaktig. Han/hun fokuserer mer på sak enn på person, holder sine frister, er arbeidsom, og legger sin ære og sin lojalitet i å levere fra seg ordentlige og kvalitetssikrede resultater. Vedkommende trives best når arbeidsmiljøet preges av System, Orden og Struktur (SOS). Den Målbevisste Systematiker jobber naturlig nok systematisk for å nå sine mål, stiller krav til sine medarbeideres fagkunnskap og er som oftest mer opptatt av faglige mål enn av nyorientering.

Fellestrekk for Den Kvalitetssøkende familien

Analytiske, gjerne mer innadvendte enn utadvendte, grundige, rasjonelle, krever dokumentasjon og kvalitet, saks – og faktaorienterte, stiller krav til System, Orden og Struktur (SOS) og opptatt av tidsstyring.

Mulig atferd ved konflikt: Trekker seg tilbake i forsvar, kan overkjøre med fakta og logikk, bruker indirekte aggresjon/passiv motstand, kan se ut til å ”følge ordre”, men unnlater å følge opp, kan bli stivbent og ubøyelig, holder tilbake informasjon og kan bli aggressiv.

Kroppsspråk: Lite ansiktsmimikk og kroppsbevegelser, tilbaketrukket, formelt.
Normal talehastighet: 80-120 ord i minuttet, strukturert, monoton og saklig stemme.
Lederstil: Detaljstyrende.
Mest brukte spørreord; Hvorfor?
Motto; Jeg vet.


Omgangstone og holdning til andre

Den Målbevisste Systematiker er litt forsiktig og undersøkende på den sosiale arena, og vedkommende trenger litt tid for å føle seg trygg. Han/hun kommuniserer enkelt og greit med de aller fleste når tryggheten er etablert, holder fokus på saken, og fremhever ikke seg selv unødig i kommunikasjon med andre. Vedkommende trives ofte bedre i små team enn i store forsamlinger, roser gjerne andre når de trenger støtte, men kan selv være sårbar for det som for dem kan oppfattes som urimelig kritikk. Han/hun uttrykker seg gjerne ærlig og direkte og argumentasjonen er som regel både faglig og saklig forankret.

Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Den Målbevisste Systematiker er åpen for ansvar, men søker ikke nødvendigvis det helt store. Hans/hennes ambisjoner ligger i hovedtrekk på det faglige plan, og vedkommende legger sin ære i å levere kvalitet. Den Målbevisste Systematikeren har en god evne og vilje til å følge opp og avslutte avtalt arbeid. Han/hun tenker analytisk, arbeider metodisk og er dyktig til å fordype seg, også i detaljer. Vedkommende trenger litt tid for å ta beslutninger, og søker gjerne råd hos andre når han/hun tviler i en sak.

Motiveres av

Den Målbevisste Systematiker motiveres av klare linjer, en trygg atmosfære, en rettferdig leder, et strukturert arbeidsmiljø, planlagte arbeidsoppgaver, anerkjennelse og muligheten for personlig og faglig utvikling. Deltagelse i faglige sterke miljøer får fram potensialet i vedkommende. Den Målbevisste Systematiker trenger stabilitet og ro til å utføre sitt arbeid.

Mulige utfordringer

Å se de store linjene, personlig åpenhet og empati, å ta imot konstruktiv tilbakemelding.