14 - Serviceyter

Serviceyteren er lojal, arbeidsom, pålitelig, effektiv, positiv, fleksibel, tilpasningsdyktig, mer personorientert enn saksorientert, imøtekommende, hjelpsom og innordnende. Han/hun har lett for å omgås andre og er avslappet og lyttende når dette er nødvendig. Serviceyteren er åpen, redelig og tillitsvekkende og takler konflikter greit. Vedkommende har god sans for orden og system. Serviceyteren er ingen typisk nyskaper, og er dyktigere til å etablere en god atmosfære i en stabil organisasjon, enn til å skape noe helt nytt. Han/hun er til å stole på og legger sin ære i å levere det som forventes og gjerne litt til, uten å skryte av det. På den annen side er Serviceyteren positiv til forandringer, bare endringene er logiske og tydelig kommunisert.

Fellestrekk for Den Trivselssøkende familien:

Vennlige og uformelle, samarbeidsorienterte, pliktoppfyllende, unngår konflikter, styres av følelser, mer fokus på person enn sak, ønsker stabilitet, åpne og mottagelige, vektlegger sosial samhandling, er lojale og pålitelige, bruker tid på avgjørelser og liker ofte å være flere om beslutninger. Større behov for følelsesmessig stabilitet og støtte og liker ikke konflikter.

Mulig atferd ved konflikt: Unngår mellommenneskelig aggresjon, søker løsninger som alle aksepterer, ønsker å berolige opphissede kollegaer, kan bli stille og tilbaketrukket, kan føle seg ute av stand til å løse konflikter og gir opp for å bevare fred/ro.

Kroppsspråk: Avventende, åpent og mottagelig. Imøtekommende ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 100-120 ord i minuttet, åpen og imøtekommende stemme.
Lederstil: Veiledende.

Mest brukte spørreord; Hvordan?
Motto; Jeg føler.


Omgangstone

Serviceyteren er åpen, redelig, tillitvekkende og smidig i vanskelige situasjoner. Han/hun er en dyktig overtaler på et saklig og positivt plan, når det føles nødvendig. Serviceyterens positive holdninger vil i vanskelige situasjoner kunne skape ro og fordragelighet da han/hun ikke er glad i uløste konflikter. Vedkommende viser tillit og forventer det samme tilbake. Serviceyteren velger å stole på andre inntil det motsatte er bevist, og vedkommende kan si i fra dersom en situasjon eller en relasjon er vanskelig. De løser ofte slike oppgaver på en glimrende måte.

Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Serviceyteren er ingen typisk karrierejeger og tar heller det ansvar han/hun får. Når vedkommende først har tatt på seg en oppgave, er han/hun meget ansvarsbevisst og seriøs. Vedkommende er mer opptatt av å takle øyeblikkets praktiske utfordringer enn å analysere seg frem til en løsning. Serviceyteren har lett for å holde overblikk og løser utfordringer mer ved hjelp av instinkt, pragmatisk tankegang og intuisjon enn grundige vurderinger. Han/hun liker egentlig ikke konflikter, men viker heller ikke tilbake for dem. Serviceyteren stoler på sin evne til å dempe gemyttene ved hjelp av saklighet, overtalelse og evne til å sette seg inn i andres reaksjoner og følelser.

Motiveres av

Serviceyteren motiveres av et godt miljø, hyggelige kollegaer og en dyktig, rettferdig leder. Frihet til å ta beslutninger innenfor et definert ansvarsområde og en klar, men ikke altfor stram ramme omkring oppgaven, er andre motivasjonsfaktorer for vedkommende. Serviceyteren setter stor pris på anerkjennelse både for oppgaven som er utført og sin evne til sosial interaksjon.

Mulige utfordringer

Å vise entusiasme, å ta initiativ, å være nytenkende.