13 - Fagansvarlig

Den Fagansvarlige er selvstendig, stabil, ambisiøs, energisk, målrettet, grundig, ansvarsbevisst, seriøs, logisk og bestemt. Han/hun jobber hardt for å nå sine mål, stiller høye krav til sine kollegaer og medarbeidere, og er gjerne mer opptatt av faglige mål enn av nyorientering. Pågangsmotet er ofte betydelig og vedkommende har stor utholdenhet og evne til å drive prosesser gjennom. Han/hun trives best når arbeidsmiljøet preges av System, Orden og Struktur (SOS). Seriøsitet og selvstendighet i kombinasjon med faglige ambisjoner er Den Fagansvarliges viktigste verdier. Vedkommende er uavhengig av natur, tenker logisk/analytisk og er nesten alltid grundig. Da hun/han vanligvis er energisk og svært ansvarsbevisst ønsker Den Fagansvarlige gjerne å vise sitt potensial i jobben.

Fellestrekk for Den Kvalitetssøkende familien

Analytiske, gjerne mer innadvendte enn utadvendte, grundige, rasjonelle, krever dokumentasjon og kvalitet, saks – og faktaorienterte, stiller krav til System, Orden og Struktur (SOS) og opptatt av tidsstyring.

Mulig atferd ved konflikt: Trekker seg tilbake i forsvar, kan overkjøre med fakta og logikk, bruker indirekte aggresjon/passiv motstand, kan se ut til å ”følge ordre”, men unnlater å følge opp, kan bli stivbent og ubøyelig, holder tilbake informasjon og kan bli aggressiv.

Kroppsspråk: Lite ansiktsmimikk og kroppsbevegelser, tilbaketrukket, formelt.
Normal talehastighet: 80-120 ord i minuttet, strukturert , monoton og saklig stemme.
Lederstil: Detaljstyrende.
Mest brukte spørreord; Hvorfor?
Motto; Jeg vet.Omgangstone og holdning til andre

Den Fagansvarlige er vanligvis mer innadvendt enn utadvendt, kan til tider være ganske bestemt og konsekvent, spesielt når noen ikke utfører avtalt arbeid, og han/hun sier i store trekk hva de mener. Vedkommende uttrykker seg gjerne ærlig og direkte uten omsvøp, og argumentasjonen er som regel både faglig og saklig forankret. Når den Fagansvarlige er sikker i sin sak, kan han/hun vise en betydelig besluttsomhet. Han/hun forventer at alle gjør sitt beste og tar like mye ansvar som de selv tar. I en konfliktsituasjon vil den Fagansvarlige være saksorientert.

Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Den Fagansvarlige kan være et utmerket ledertalent i en kultur som preges av System, Orden og Struktur, det være seg som leder i bridgeklubben eller som mellomleder eller toppleder. Han/hun kan av noen oppfattes som litt instruerende og detaljorientert, og de fruktbare sidene ved dette er grundige og nøye utredninger når viktige beslutninger skal tas. Den Fagansvarlige søker konkrete løsninger på utfordringer og oppgaver, er utholdende og søker gjerne ansvar innenfor sitt fagområde.

Motiveres av

Den Fagansvarlige motiveres av et velstrukturert forutsigbart miljø, muligheten til å kunne jobbe selvstendig og ta selvstendig ansvar, konkrete resultater og faglige utfordringer. Muligheten for jevnlig oppdatering på det faglige området, herunder løpende kontakt med fagmiljøer stimulerer ham/henne til å være god. Faglig anerkjennelse og personlig framgang er også viktige motivasjonsfaktorer. Fagsjefen trenger ro til å utføre sitt arbeid.

Mulige utfordringer

Å vise empati og ta hensyn til andres følelser. Å være endringsvillig. Å være for fokusert på detaljer.