12 - Allsidig Praktiker

Den Allsidige Praktiker har god arbeidskapasitet, er metodisk, jordnær, pragmatisk, selvstendig, utholdende, tålmodig, ansvarsbevisst og effektiv. Han/hun er i store trekk grundig og løser oppgavene med sitt praktiske skjønn mer enn gjennom å være analytisk. Får Den Allsidige Praktikeren utfordringer på det dagligdagse plan være seg på jobb eller i fritid, vil vedkommende først forsøke å finne praktiske løsninger på oppgavene selv, framfor å spørre andre. Ved store endringer og fornyelse er det viktig at Den Allsidige Praktiker på forhånd får god informasjon om prosessen som venter, slik at hans/hennes behov for trygghet og stabilitet blir ivaretatt.

Fellestrekk for Den Trivselssøkende familien:

Vennlige og uformelle, samarbeidsorienterte, pliktoppfyllende, unngår konflikter, styres av følelser, mer fokus på person enn sak, ønsker stabilitet, åpne og mottagelige, vektlegger sosial samhandling, er lojale og pålitelige, bruker tid på avgjørelser og liker ofte å være flere om beslutninger. Større behov for følelsesmessig stabilitet og støtte og liker ikke konflikter.

Mulig atferd ved konflikt: Unngår mellommenneskelig aggresjon, søker løsninger som alle aksepterer, ønsker å berolige opphissede kollegaer, kan bli stille og tilbaketrukket, kan føle seg ute av stand til å løse konflikter og gir opp for å bevare fred/ro.

Kroppsspråk: Avventende, åpent og mottagelig. Imøtekommende ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 100-120 ord i minuttet, åpen og imøtekommende stemme.
Lederstil: Veiledende.

Mest brukte spørreord; Hvordan? 
Motto; Jeg føler.

Omgangstone og holdning til andre

Den Allsidige Praktiker bruker gjerne litt tid på å etablere tillit og trivsel når det kommer nye mennesker inn i organisasjonen og når vedkommende er på nye steder. Når tillit først er etablert kan lojaliteten bli varig. Hvis Den Allsidige Praktiker føler trakassering eller urettferdighet, vil reaksjonen normalt være tydelig og ærlig. Han/hun er seg sitt ansvar bevisst, er lojal mot sin arbeidsgiver og sine kollegaer, og er en god lagspiller. 

Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Den Allsidige Praktiker er ingen typisk klatrer, men forventer at oppnådde resultater blir lagt merke til. Vedkommende vil gjerne arbeide selvstendig og vise sin ansvarsbevissthet. Han/hun benytter sitt praktiske skjønn, og ambisjonene ligger klart på det faglige området. Den Allsidige Praktiker legger sin ære i å levere faglig kvalitet. Han/hun er løsningsorientert og forsøker selv å løse sine utfordringer før andre blir spurt om hjelp og råd. Vedkommende trives godt i stabile arbeidsforhold med varierte og faglig utviklende arbeidsoppgaver. Den Allsidige Praktiker har høye ambisjoner når det gjelder faglig utvikling og kvalitetssikring. 

Motiveres av

Den Allsidige Praktiker motiveres av stabile forutsigbare arbeidsforhold og muligheten til å være selvstendig i trygge rammer. Vedkommende motiveres også av anerkjennelse for utført arbeid, åpenhet og sosial nærhet i organisasjonen. En annen viktig motivasjonsfaktor er frihet til å tilrettelegge jobben selv. Følelsen av å kunne kommunisere likeverdig med sin leder er også viktig for Den Allsidige Praktikeren. 

Mulige utfordringer

Å forholde seg til raske endringer og ustabilitet i arbeidsmiljøet, følelsen av ikke å bli sett og verdsatt.