10 - Administrator

Administratoren er praktisk, ryddig, grundig, mål- og ansvarsbevisst, rett fram, pålitelig, stødig, stabil og har godt overblikk. Vedkommende er tydelig i sin kommunikasjon og egner seg ofte godt som organisator og fullfører. Han/hun verdsetter orden, lojalitet og effektivitet, og er opptatt av rettferdighet. Administratoren har stor arbeidskapasitet, liker å ha klare rammebetingelser, er rimelig ambisiøs og liker ikke å føle seg undervurdert. Vedkommende ønsker frihet under ansvar, vil gjerne både planlegge og gjennomføre, og legger sin ære i å levere som forventet, helst uten å føle seg detaljstyrt eller kontrollert. Da de fleste Administratorer har midtstilt tenkestil vil de kunne være brobyggere og bindeledd mellom mennesker med ulik tenkestil.

Fellestrekk for Den Ansvarssøkende familien:

Resultatorienterte, selvstendige, fleksible, egenrådige, instinktive, effektive, direkte, dominerende, utålmodige og har naturlig autoritet.  Mer fokus på sak enn person, målstyrte. Tar ofte raske avgjørelser basert mer på intuisjon enn analyse. Liker muligheter, utfordringer, posisjon og er opptatt av personlig karriere og fremgang. Stort behov for frihet til å løse oppgaver selvstendig. Ønsker og tar gjerne ansvar. Liker ikke rutinearbeid. Flinke til å ta endringer og utfordringer på sparket.

Mulig atferd ved konflikt: Direkte og aggressive reaksjoner, kan overkjøre andre, kan gå i forsvarsposisjon, kan bli egenrådig, sta og tydelig, og bruke sin stilling og autoritet for å få slutt på en konflikt.

Kroppsspråk: Energisk, rastløst, korte stive bevegelser, formelt. Lite ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 170-200 ord i minuttet, direkte, styrende og selgende stemme.
Lederstil: Instruerende.
Mest brukte spørreord; Hva?
Motto; Jeg vil!


Omgangstone og holdning til andre

Administratoren er utadvendt, seriøs og tydelig i sin kommunikasjon, går rett på sak og stiller krav til sine omgivelser. Han/hun viser ansikt, er direkte og går sjelden rundt grøten, men uten å bli for personlig. Vedkommende prøver gjerne å få selvstendige personer til å samarbeide. Administratorens rettferdighetssans kan prege hvordan de kommuniserer eller leder, og de kan gi klare signaler til personer som etter deres mening har avvikende atferd. Han/hun jobber gjerne i seriøse team og kan godt delegere om han/hun er leder.


Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Administratoren har vanligvis klart over middels ansvarsvilje og forventer at kollegaer og medarbeidere i store trekk respekterer regler og systemer og utfører sine arbeidsoppgaver tilfredsstillende. Han/hun er opptatt av rettferdighet og kan ta avstand fra personer som søker snarveier. Administratoren liker å ha klare rammebetingelser å arbeide ut fra og gir sjelden opp når en oppgave først er påbegynt. Han/hun ønsker å få frem fakta og leter ofte etter en praktisk løsning som kan skape forenkling og dermed større effektivitet. Administratoren vurderer for og imot, og bruker en blanding av logikk og intuisjon ved oppgaveløsning. Han/hun er villig til å lytte til andre når disse holder seg til saken, og skjærer gjerne igjennom dersom noen haler ut tiden.


Motiveres av

Administratoren motiveres av rimelige utfordringer når rammebetingelsene er klare og det meste er forutsigbart. Han/hun motiveres også av en åpen, ærlig og direkte kommunikasjon, en rimelig grad av System, Orden og Struktur (SOS) og er opptatt av seriøs og positiv opptreden fra ledere og medarbeidere. I tillegg motiveres Administratoren av anerkjennelse som han/hun vet er fortjent.


Mulige utfordringer

Å tenke nytt, å jobbe i ustrukturerte og uformelle miljøer, å takle følelsen av urettferdighet.