Sansepreferanser VAK

Mange vil hevde at vi som prater norsk snakker samme språk. Men gjør vi egentlig det? Er det virkelig slik at vi alle beskriver våre opplevelser på samme måte? Vi er alle unike mennesker, det er det ingen tvil om, men det er likevel noen nyanser i språket som gjør oss i stand til å forstå noen mennesker bedre enn andre. Når du tenker tilbake på de ulike lærerne du har hatt igjennom årene, hvor mange vil du si forklarte temaet på en slik måte at du virkelig forstod faget det ble undervist i? Alle? Noen?

Vi bruker alle sammen de samme sansene; syn, hørsel og følelse, men hvordan vi bruker disse sansene er ulikt fra menneske til menneske. Noen mennesker foretrekker å bruke den visuelle sansen og tenker ofte i bilder/videoer. De legger gjerne merke til farger, former og hvordan omgivelsene ser ut. Disse menneskene lærer gjennom å se hvordan noe gjøres. Andre foretrekker å bruke den kinestetiske sansen og tenker ofte med kroppsfornemmelser og følelser. «Hvordan føles den stolen? Hvordan føles luften?»

Hva skjer når et menneske som foretrekker å bruke den auditive sansen, et menneske som legger merke til lyder og bruker uttrykk som: «det ringer en bjelle..», skal kommunisere med et kinestetisk følelsesmenneske som sier «det slår meg at..»? Snakker de samme språk? Hva skjer når den kinestetiske mannen sier: «du er så kald» og den visuelle kvinnen svarer «du ser meg ikke»? Det er ikke uten grunn vi har fått uttrykk som: «Hva mannen sier og hva kvinnen hører..»

VAK- modellen kan være til god hjelp i undervisnings- og læringssituasjoner. Den kinestetiske eleven lærer gjennom prøve-feile-prøve-lære-metoden, den visuelle må se hva den skal gjøre samtidig som den auditive forstår det som blir sagt. Hva skjer hvis læreren er auditiv og rommet består av 40 % med kinestetisk sansepreferanse og 40 % visuell? Vil det skape en optimal læringssituasjon å bare holde et verbalt foredrag for denne forsamlingen?

Mennesket er som sagt et komplisert vesen, og i stadig utvikling. Det betyr at sansepreferansene våre kan endre seg i forhold til situasjon og utvikling, samt at det kan være likevekt mellom 2, eller alle 3.

Hvilke sansepreferanser lever du med?

231