Profil20 for privatpersoner

Profil20 for privatpersoner

Profil20 har mange muligheter, og kan for deg som privatperson være et spennende, underholdende og lærerikt verktøy for selvoppdagelse og utvikling, og kan sees som en bekreftelse på dine egenskaper, din tenkestil og dine behov. Den samler fragmenter av deg, setter dem sammen til en større helhet og beskriver litt av kompleksiteten som ligger i din person. Profil20 gir deg en tilbakemelding på hvordan du tenker, hvilke gode egenskaper du har, hva du foretrekker og hvorfor, hvordan du best lærer, hvordan du kommuniserer og handler, bare for å nevne noe. Den gir et spennende innblikk i, og overblikk over det viktigste mennesket i ditt liv – nemlig deg. Og ikke nok med det, igjennom å bli bedre kjent med deg selv vil du også lettere kunne sette deg inn i hvorfor andre tenker og handler som de gjør. 

Vi har holdninger og forventninger som på mange måter definerer oss, og mener gjerne at vi kjenner våre behov utover de helt basale. Gjør vi det? Er det som vi tror? Hvordan velger du når du står ovenfor et valg? Tar du beslutningen på strak arm eller liker du å tenke på det? Hvorfor reagerer du som du gjør? Liker du forutsigbarhet? Er du grundig? Er du innadvendt? Liker du mye liv rundt deg? Profil20 gir deg svarene samlet og skaper nye spørsmål. Er du nysgjerrig på hvem og hva du er?

Et lite tips; Profil20 gir mange indikasjoner på hva du kan bruke for å beskrive deg selv i en jobbsøknad, i en cv, på en datingside eller f.eks når du skal presentere deg i plenum eller for en ukjent. Det er igjennom deg og via deg du opplever verden. Kan det være at bedre selvinnsikt vil endre på dine mønstre og dine valg?

Profil20 ved parforhold

I et ethvert parforhold dukker det opp spørsmål og utfordringer. En uoverensstemmelse eller uenighet kan stamme fra ulike syn på verdier, handlinger, mennesker eller annet. Hvorfor har vi ulike syn? Hvorfor handler og reagerer vi forskjellig? Igjennom bedre innsikt i hverandres egenskaper og tenkestil kan vi få større forståelse for hverandres syn, behov og handlinger. Dette gjør det mulig å bli forsont, og skape utvikling i parforholdet. Ved å se på egen og partners Profil20 sammen, kan valg og handling forstås ikke bare ut ifra behov. Medfødte eller utviklede egenskaper og tenkestil – dvs hvilken del av hjernen vi foretrekker å bruke når vi tenker, løser utfordringer eller resonnerer, er med på å styre våre reaksjonsmønstre og atferd. Ved å bli bedre kjent med hverandres likheter og ulikheter vokser trygghet og respekt, og muligheten for å lykkes i parforholdet blir vesentlig større.

Profil20 er et unikt og enkelt hjelpemiddel i et parforhold hvor partnerene er nysgjerrige på hverandre, og gjerne vil lære både seg selv og partneren bedre å kjenne.

PROFIL20-web-950px