Hvem/hva er jeg?

I løpet av alle menneskers liv oppleves spørsmålene knyttet til «hvem/hva er jeg?» i større og mindre grad som viktige. Vi har alle en erfaringsbasert oppfatning av, og forventning til, hva og hvem vi er og hva vi vil, og dette former våre liv og relasjoner.  Men hvor godt kjenner vi oss selv, våre egne muligheter, ressurser, tenkestil, egenskaper og behov? Hvor godt kjenner vi til hvilke ressurser vi bruker når vi tenker, kommuniserer med andre og handler som vi gjør? Og hva med andre - hvordan tenker de og hvorfor handler de som de gjør? Hva er det med likheter og ulikheter som fasinerer oss? Til slutt; hva er egentlig naturlig atferd?   

Hvem-Hva-er-Jeg-copyHvor mye av vår atferd styres av eller er knyttet til det vi bevisst og ubevisst tror er andres krav og forventninger? Så kan vi spørre, hva er viktigst? Nysgjerrighet eller viten? Hva med begge? Er du nysgjerrig på deg selv, eller vet du nok? Er du fornøyd?

Profil20 er en egenskaps- og tenkestilskartlegging for klinisk friske, normalt fungerende mennesker. Den deler oss inn i 20 ulike standard atferdsprofiler som hver har sine individuelle egenskaper, tenkestil, styrker og utfordringer. Dette kan for eksempel være nyttig i egenutviklingsprosesser hvor noen av målene er å definere egne behov, egenskaper og holdninger, utfordringer, tenkestil og kommunikasjonsplattform. 

Riktig brukt kan Profil20 være en betydelig verktøykasse i ulike prosesser i livet. Det er via våre sanser og vår evne til å være tilstede i og tolke verden, at vi lever. For å kunne tolke verden rundt oss er vårt beste verktøy selvinnsikt og forståelse av hvorfor og hvordan vi reagerer. Er du nysgjerrig på det viktigste mennesket i ditt liv? Hvem/hva er du?

Profil20 kan hjelpe deg i prosessen med å avdekke deler av mysteriet «hvem/hva er jeg?».  Å få innsikt i egne muligheter, egenskaper og ressurser gjør oss bedre i stand til å ta de rette valg og forstå hvilke egentlige behov vi har. Ikke minst er dette viktig når vi velger partner, yrke, utdanning, boform, fritidssysler, eller venner for den saks skyld.