Hva er Profil20?

Profil20 er et webbasert norsk Mulighets- og utviklingsverktøy som kan brukes: 

 

Ved utvikling av parforhold

Ved valg av utdannelse

Ved yrkesvalg/jobbskifte

Ved rekruttering

Ved programmer for personlig utvikling

Ved bekreftelse/utvikling av eget selvbilde

       I forbindelse med personalkabaler

       I omstillingsprosesser

       For utviklingssamtaler med medarbeidere

       For synliggjøring av egenskaper og tenkestil i CV’er

       For optimalisering av lederteam

       For konflikthåndtering i organisasjoner

 

Over 10 000 timer er blitt brukt til å utvikle dette unike og spennende verktøyet. Forgjengeren Profil har dannet det statistiske grunnlaget som har gjort utviklingen av Profil20 mulig. Det statistiske grunnlaget består av over 4000 analyser besvart på en periode på ca 15 år. Analyse og grundig granskning av disse besvarelsene, samt integrering av nye og moderne metoder har skapt Profil20, et utviklingsverktøy som fungerer like godt for privatpersoner som for bedrifter, foreninger og organisasjoner.

Det unike med Profil20 ligger i navnet. Det finnes 20 ulike atferdsprofiler, men den som besvarer analysen vil aldri havne i bare èn av disse, slik det er med mange lignende verktøy. Profil20 viser andelen av hver av de ulike 20 atferdsprofilene i din analyse. Dermed havner ingen i bås og alle besvarelser er unike. Hvor stor prosentandel av hver av de 20 profilene som finnes i din besvarelse vises både i et sektordiagram og med vanlige søyler. Bildet til høyre viser et eksempel på hvordan en slik fordeling ser ut.

 

 

Profil20 har også mange andre målinger, som for eksempel sansepreferanser, ambisjonsnivå, grad av utadvendthet, grad av risikovillighet og grad av intuisjon, for å nevne noe. Noen av disse målingene viser også en egenvurdert verdi. Det betyr at personen som besvarer analysen fyller ut hvilken grad av utadvendthet vedkommende selv mener han/hun har, for så å kunne sammenligne dette med resultatet på analysen senere.

tenkestil4

egenvurdering6

 

Alle målingene i Profil20 er også individuelle og det gjør alle Profil20-tilbakemeldinger unike.  

Denne nettsiden er først og fremst en informasjonsportal for brukere av Profil20. Både før og etter din egen besvarelse vil du finne nyttig informasjon som hjelper deg til å forstå deg selv og mennesker rundt deg bedre.