Familietilhørighetskart

Profil20 består av 20 standardprofiler fordelt på 4 familier (representert med 4 farger), med 5 standardprofiler i hver familie. Familiene har hver sine felles- og særtrekk fordelt i forhold til følgende 4 hovedegenskaper: Kvalitetssøkende, Trivsels/trygghetssøkende, Ansvarssøkende, Influenssøkende. 

De-4-Familier-korrektur

 

Hver standardprofil har hovedtilhørighet i én familie, men Profil20 vil i ditt individuelle Familietilhørighetskart vise at du og alle andre har tilhørighet i alle 4 familier. Se eksempel under. Noen Profil20 har stor overvekt av tilhørighet i én familie, og deres liv vil som regel være preget av dette. Andre kan ha majoriteten av sin Profil20 i 2 familier og resten likt eller ulikt fordelt i de andre 2. Atter andre kan ha en mer jevn fordeling av alle 4 familier i sin Profil20. Det finnes like mange familietilhørighetskonstellasjoner som det finnes mennesker, og muligheten til å synliggjøre dette gjør Profil20 til et unikt og spennende Mulighets- og utviklingsverktøy både for individet, men også for kommunikasjon og sammensetning av par, grupper og team.

 


Familie3

Familietilhørighetskartet i grafikkeksemplet under viser hvordan standardprofilene, representert med sine respektive nummer og familietilhørighetsfarger fordeler seg i forhold til 4 hovedegenskaper. Som eksempel kan vi ta standardprofil nr. 13 «Fagansvarlig», som tilhører den Kvalitetssøkende familien. Leser du så hovedtrekkene til denne profilen ser du at han/hun vanligvis ikke er veldig utadvendt, er opptatt av kvalitet, System, Orden og Struktur (SOS), har stor ansvarsvilje og er energisk og grundig for å nevne noen særtrekk, og dette stemmer med plasseringen i Familietilhørighetskartet under.Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013

 

Fellestrekk for den Kvalitetssøkende familien


1315161820 Analytiske, gjerne mer innadvendte enn utadvendte, grundige, rasjonelle, krever dokumentasjon og kvalitet, saks – og faktaorienterte, stiller krav til System, Orden og Struktur (SOS) og opptatt av tidsstyring.

Mulig atferd ved konflikt: Trekker seg tilbake i forsvar, kan overkjøre med fakta og logikk, bruker indirekte aggresjon / passiv motstand, kan se ut til å ”følge ordre”, men unnlater å følge opp, kan bli stivbent og ubøyelig, holder tilbake informasjon og kan bli aggressiv.

Kroppsspråk: Lite ansiktsmimikk og kroppsbevegelser, tilbaketrukket, formelt.
Normal talehastighet: 80-120 ord i minuttet, strukturert, monoton og saklig stemme.
Lederstil: Detaljstyrende.
Mest brukte spørreord; Hvorfor?
Motto; Jeg vet.

 

 

Fellestrekk for den Ansvarssøkende familien

 

 2571017


Resultatorienterte, selvstendige, fleksible, egenrådige, instinktive, effektive, direkte, dominerende, utålmodige og har naturlig autoritet.  Mer fokus på sak enn person, målstyrte. Tar ofte raske avgjørelser basert mer på intuisjon enn analyse. Liker muligheter, utfordringer, posisjon og er opptatt av personlig karriere og fremgang. Stort behov for frihet til å løse oppgaver selvstendig. Ønsker og tar gjerne ansvar. Liker ikke rutinearbeid. Flinke til å ta endringer og utfordringer på sparket.


Mulig atferd ved konflikt: Direkte og aggressive reaksjoner, kan overkjøre andre, kan gå i forsvarsposisjon, kan bli egenrådig, sta og tydelig, og bruke sin stilling og autoritet for å få slutt på en konflikt.

Kroppsspråk: Energisk, rastløst, korte stive bevegelser, formelt. Lite ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 170-200 ord i minuttet, direkte, styrende og selgende stemme.
Lederstil: Instruerende.
Mest brukte spørreord; Hva?
Motto; Jeg vil!

 


Fellestrekk for den Influenssøkende familien

 

13468Kreative, impulsive, idérike, entusiastiske, visjonære, frihetssøkende, nyskapende, utadvendte, åpne og omgjengelige. Kommunikative, sosiale, positive og igangsettende. Har mer fokus på person enn sak og løser oppgaver intuitivt mer enn logisk. Liker ikke å planlegge.

Mulig atferd ved konflikt: Unngår åpen og direkte konflikt, kan komme med personangrep, kan bagatellisere konstruktiv tilbakemelding, kan forsøke å blidgjøre mennesker uten å løse problemet eller gi opp for å unngå å tape ansikt og kan være for brå/impulsiv.

Kroppsspråk: Åpent, levende, energisk og liker fysisk kontakt. Levende ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 200 + ord i minuttet, selgende, levende og engasjert stemme.
Lederstil: Veiledende.
Mest brukte spørreord; Hvem? 
Motto; Jeg tror.

 Fellestrekk for den Trivsels/trygghetssøkende familien

 

911121419

 

Vennlige og uformelle, samarbeidsorienterte, pliktoppfyllende, unngår konflikter, styres av følelser, mer fokus på person enn sak, ønsker stabilitet, åpne og mottagelige, vektlegger sosial samhandling, er lojale og pålitelige, bruker tid på avgjørelser og liker ofte å være flere om beslutninger. Større behov for følelsesmessig stabilitet og støtte. Liker ikke konflikter. 

Mulig atferd ved konflikt: Unngår mellommenneskelig aggresjon, søker løsninger som alle aksepterer, ønsker å berolige opphissede kollegaer, kan bli stille og tilbaketrukket, kan føle seg ute av stand til å løse konflikter og gi opp for å bevare fred/ro.   

Kroppsspråk: Avventende, åpent og mottagelig. Imøtekommende ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 100-120 ord i minuttet, åpen og imøtekommende stemme.
Lederstil: Rådgivende.
Mest brukte spørreord; Hvordan?
Motto; Jeg føler.