Hvorfor ta Profil20?

Livet kan sees som en reise i muligheter. Noen muligheter tar vi uten å blunke, andre sier vi nei til. Vi har våre preferanser (det vi foretrekker) og disse former vår reise. Kan vi endre preferansene og derigjennom reisen? Ønsker vi det, og hva skal til for at dette skal skje? Har det noe å gjøre med hvor godt vi kjenner oss selv?
Hva styrer dine valg? Har du frie valg? Finnes det alternative reiser?Hvorfor-ta-Profil20

Profil20 er en spennende reiseguide og kart. Hvorfor?
Kanskje fordi Profil20 handler om det viktigste mennesket i ditt liv, nemlig deg.
 Og selv om du har levd med deg selv hele livet, kan det fortsatt være uutforskede daler, stepper og skoger – kanskje til og med hav å utforske i deg selv. 


Vet du hvilke egenskaper du har gode forutsetninger for å utvikle og utnytte? Vet du hvordan du foretrekker å tenke, eller hvordan du foretrekker å lære? Vet du hva du har best forutsetning til å jobbe med? Liker du høyt tempo eller et mer bedagelig?
Er du utadvendt eller innadvendt?


Profil20 setter det hele på et kart slik at du kan kjenne igjen terrenget. Tror du det er samstemmighet mellom kart og terreng? Kanskje du kan bruke Profil20 som kompass slik at veien videre kan gjøre deg mer fornøyd og glad?


Lurer du på hva du skal bli når du blir stor?

Lurer du på hvem du er nå?
Lurer du på hvorfor du har vanskelig for å forstå din kollega, partner eller kjæreste?
Lurer du på hva du skal velge?
Bruker du lang eller kort tid på å bestemme deg?
Lurer du på hvorfor du liker det du liker?
Lurer du på å bytte jobb?
Skal du velge skolegang?

Vi er alle mennesker med tanker, følelser, drømmer og forestillinger, ikke minst om oss selv. Mon tro om det stemmer med det andre mennesker mener, tror og føler om oss?

Profil20 er et Mulighets- og utviklingsverktøy som kan si noe om våre muligheter, om våre egenskaper og om hvordan
vi har for vane å tenke. Profil20 kan fortelle noe om hvorfor vi velger som vi gjør.

Alt dette sier deg muligens ikke så mye. Rent konkret kan vi si at Profil20 er en analyse av dine svar på ca 160 spørsmål.
Svarene sammenstilles og avtegner et bilde av deg som individ, indikerer hvilke sanser du bruker, hvilke egenskaper du har, hvilke muligheter du har og hvilke du tar og hvordan du tenker når valg skal tas. Bare for å nevne noe.


Profil20 gir innsyn i din atferd og sier noe om dine muligheter for endring, vekst og utvikling.
Ta deg selv på alvor, ta en Profil20 og reis i dine muligheter. Det vil du ikke angre på.