8 - Kreativ Individualist

Den Kreative Individualisten er en person som er selvstendig, kreativ og intelligent. Det han/hun kan mangle av interesse for detaljer og logikk, kompenseres med et godt overblikk av situasjonen. System, Orden og Struktur (SOS) er erstattet med en fabelaktig evne til å løse oppgaver på sparket, og han/hun kan være særdeles fokusert når vedkommende engasjerer seg i en ny idé. Den Kreative Individualisten er en utradisjonell og initiativrik person med sterk tro på egne idéer. Mange kan derfor oppleve vanskeligheter med å presentere egne forslag for vedkommende da han/hun har sterk tro på egne idéer og løsninger. Den Kreative Individualisten er mer utadvendt enn innadvendt, uten å være spesielt sosial, og derfor må vedkommende ofte bruke sin intelligens og sitt overblikk når han/hun deltar på den sosiale arena. Den Kreative Individualisten trenger frie hender og stort spillerom for å kunne blomstre og trives på arbeidsplassen og i livet ellers. Når disse kriteriene er oppfylt, vil vedkommende levere solide resultater og nyskapende løsninger. Den Kreative Individualistens selvstendige og kreative natur gjør han/henne til en stor ressurs i innovative og/eller hektiske og dynamiske miljøer hvor de blir verdsatt sine egenskaper.

Fellestrekk for Den Influenssøkende familien:

Kreative, impulsive, idérike, entusiastiske, visjonære, frihetssøkende, nyskapende, utadvendte, åpne og omgjengelige. Kommunikative, sosiale, positive og igangsettende. Har mer fokus på person enn sak og løser oppgaver intuitivt mer enn logisk. Liker ikke å planlegge.

Mulig atferd ved konflikt: Unngår åpen og direkte konflikt, kan komme med personangrep, kan bagatellisere konstruktiv tilbakemelding, kan forsøke å blidgjøre mennesker uten å løse problemet eller gi opp for å unngå å tape ansikt og kan være for brå/impulsiv.

Kroppsspråk: Åpent, levende, energisk og liker fysisk kontakt. Levende ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 200 + ord i minuttet, selgende, levende og engasjert stemme.
Lederstil: Rådgivende.
Mest brukte spørreord; Hvem?
Motto; Jeg tror.


Omgangstone og holdning til andre

Den Kreative Individualisten er en som trives godt i eget selskap, men arbeider gjerne sammen med andre. Han/hun er mer saksorientert enn personorientert, noe som kan komme tydelig frem om noen forsøker å legge frem alternative forslag til løsning. Nye løsninger må være av særdeles høy standard og helst innenfor vedkommendes egne rammer om de i det hele tatt skal bli vurdert. Mange vil derfor oppfatte den Kreative Individualisten som egenrådig eller sta, men om motparten har gode løsninger basert på sterke faglige argumenter, vil han/hun lytte til argumentene og kanskje endre holdning. Det sosiale samspillet er ofte av liten interesse for den Kreative Individualisten, og dette resulterer gjerne i en tone og holdning som kan virke kort og tydelig for de som ikke kjenner han/henne. Vedkommende er den første til å utfordre idéer presentert av andre, og er alltid oppmerksom på andres motiver. Føler han/hun at forslagene mangler den nødvendige faglige tyngde, vil vedkommende si ifra på en klar og tydelig måte. De som får den Kreative Individualistens tillit vil kunne kommunisere svært godt med han/henne, og få stort utbytte av den kreative intelligensen han/hun besitter. Den Kreative Individualisten tenker fortere, lengre og mer originalt enn de fleste.


Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Den Kreative Individualisten er ingen typisk karrierejeger, men søker heller frihet og mulighet til å jobbe slik det passer best for han/henne. Vedkommende har et sterkt ønske om å levere «det beste av det beste» når det kommer til originale og kreative forslag til løsning, og han/hun arbeider gjerne på en instinktiv og spontan måte. Den Kreative Individualisten er ofte en av de mest intelligente og fantasifulle medlemmene i teamet og bryr seg mer om det store bildet fremfor det han/hun oppfatter som «ubetydelige» detaljer. Dette kan skape utfordringer for bedriftens strategier og behov, samt diskusjoner med konservative medarbeidere og ledere. Den Kreative Individualisten krever stort spillerom og frie tøyler for å levere optimalt. Ligger forholdene til rette vil bedriften nyte godt av de idéer og muligheter denne personen skaper. Hans/hennes fabelaktige evne til å fordype seg kan skape resultater av høy kvalitet og bidra til vekst og utvikling.  Den Kreative Individualisten tar ansvar i kreative prosesser, men lederskap på det administrative nivå kan hemme hans/hennes kreativitet og skaperglede.


Motiveres av

Den Kreative Individualisten motiveres først og fremst av frihet og anerkjennelse av egne idéer. Hans/hennes kommunikasjon kan gi inntrykk av at vedkommende ikke ønsker innspill og diskusjoner, selv om dette i noen tilfeller kan inspirere den Kreative Individualisten til nye kreative og fantasifulle idéer og løsninger. For at vedkommende skal trives på arbeidsplassen må løsningene hans/hennes settes ut i livet og gjerne bli anerkjent i prestisjefylte fagmiljøer eller sammenhenger. Den Kreative Individualisten motiveres av kollegaer som kan forstå hans/hennes idéer fra tanke til utførelse. Vedkommende motiveres også av ros for det han/hun oppfatter som sin styrke, nemlig sin unike evne til stadig å fornye.


Mulige utfordringer

Kommunikasjon og samspill med andre, å ha system, orden og struktur (SOS), motvillighet mot rutiner.