4 - Kreativ Inspirator

Den Kreative Inspirator er utadvendt, impulsiv, visjonær, nyskapende, idérik, åpen, direkte, leken, entusiastisk og sosial, og mer fokusert på person enn sak. Vedkommende har god selvtillit, er åpen og pågående som kommunikator og får lett med seg andre på idéer. Budsjettansvar og arbeid som krever detaljfokus kan med fordel overlates til andre, men vedkommende har mer enn nok kapasitet til å ta slikt ansvar om det kreves. Evnen til å stimulere idéskaping og innovasjon er oftest unik. Han/hun har en fenomenal evne til å huske det som er viktig og det som har blitt sagt. Den Kreative Inspiratoren har også unike evner til å bearbeide og underbygge nye tanker og idéer på en vellykket måte. Vedkommende er svært ansvarssøkende og er en igangsetter, markedsfører og sambandsoffiser i én og samme person.


Fellestrekk for Den Influenssøkende familien:

Kreative, impulsive, idérike, entusiastiske, visjonære, frihetssøkende, nyskapende, utadvendte, åpne og omgjengelige. Kommunikative, sosiale, positive og igangsettende. Har mer fokus på person enn sak og løser oppgaver intuitivt mer enn logisk. Liker ikke å planlegge.

Mulig atferd ved konflikt: Unngår åpen og direkte konflikt, kan komme med personangrep, kan bagatellisere konstruktiv tilbakemelding, kan forsøke å blidgjøre mennesker uten å løse problemet eller gi opp for å unngå å tape ansikt og kan være for brå/impulsiv.

Kroppsspråk: Åpent, levende, energisk og liker fysisk kontakt. Levende ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 200 + ord i minuttet, selgende, levende og engasjert stemme.
Lederstil: Rådgivende.
Mest brukte spørreord; Hvem?
Motto; Jeg tror.Omgangstone og holdning til andre

Den Kreative Inspirator er åpen, klar, positiv, inspirerende og vedkommende går ofte rett til sakens kjerne både faglig og sosialt. Han/hun er direkte i sin kommunikasjon, glad i fysisk kontakt, snakker gjerne vel og lenge om sine idéer og er i store trekk svært positiv og imøtekommende. Den Kreative Inspirator er oftest raus og hjelpsom, får lett nye venner og virker utrolig engasjerende når han/hun går i bresjen for en ny idé. Vedkommende er ofte fargerik fordi han/hun liker å bli sett.


Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Gründerånden er sterk, og disse menneskene starter ofte egne bedrifter. De arbeider hardt, metodisk og benytter sin intuisjon og raske hjerne til å drive bedriften fram. Når bedriften er godt etablert og drives godt, søker den Kreative Inspirator gjerne nye utfordringer på høyere nivåer. Uten store oppgaver kan vedkommende lett dovne og bli tilbaketrukket. Han/hun trives med å lede andre. Den Kreative Inspiratoren går temmelig mye på instinkt og intuisjon, og vanligvis ikke på fordypelse og systematikk. Han/hun er lite begeistret for detaljer, og kan ofte være for rask i beslutningsprosesser. Vedkommendes brede interessefelt gjør at han/hun ofte hopper fra det ene til det andre og derved etterlater seg en del løse ender. En Kreativ Inspirator som har innsett at han/hun er for lite strukturert, vil kunne tvinge seg selv til større ordenssans, i hvert fall på enkelte områder.


Motiveres av

Den Kreative Inspirator motiveres av sosial anerkjennelse, mulighet til å uttrykke tanker og følelser og omgang med andre mennesker. En mulighet for å arbeide i et kreativt miljø preget av dialog, og betydelig frihet til å velge arbeidsoppgaver og kollegaer motiverer også den Kreative Inspirator.


Mulige utfordringer

Kan være sosialt selektiv, mangel på System, Orden og Struktur (SOS), rutinepreget arbeid, å lytte til andre, å respektere andres tid, kan bli for personorienterte.