19 - Lojal Lagspiller

Den Lojale Lagspiller er en person som er arbeidsvillig, lojal, pliktoppfyllende med sterk sans for orden og ryddighet. Han/hun er punktlig, pålitelig og trives godt med selvstendig arbeid om det finnes faste rammer og tydelige instruksjoner. Dette er viktig for vedkommende fordi han/hun kan ha en iboende frykt for eventuelle konsekvenser. Vedkommende oppfattes gjerne som litt innadvendt, men er allikevel et typisk følelsesmenneske med relativt tydelig kroppsspråk som viser hvordan han/hun har det. Den Lojale Lagspiller kan trives og blomstre i rutinearbeid om jobben vedkommende gjør blir oppmuntret og anerkjent av kollegaer og ledere. Når han/hun finner en jobb vedkommende trives i, blir Den Lojale Lagspiller gjerne værende der i mange år uten at det går ut over arbeidsinnsatsen og kvaliteten i arbeidet. Vedkommende møter opp i god tid til avtaler eller arbeid, og legger gjerne ned en ekstrainnsats om det blir verdsatt. Han/hun har et ønske om å gjøre alt riktig og korrekt, noe som resulterer i høy arbeidsinnsats for de rette arbeidsgivere.

Fellestrekk for Den Trivselssøkende familien:

Vennlige og uformelle, samarbeidsorienterte, pliktoppfyllende, unngår konflikter, styres av følelser, mer fokus på person enn sak, ønsker stabilitet, åpne og mottagelige, vektlegger sosial samhandling, er lojale og pålitelige, bruker tid på avgjørelser og liker ofte å være flere om beslutninger. Større behov for følelsesmessig stabilitet og støtte og liker ikke konflikter.

Mulig atferd ved konflikt: Unngår mellommenneskelig aggresjon, søker løsninger som alle aksepterer, ønsker å berolige opphissede kollegaer, kan bli stille og tilbaketrukket, kan føle seg ute av stand til å løse konflikter og gir opp for å bevare fred/ro.

Kroppsspråk: Avventende, åpent og mottagelig. Imøtekommende ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 100-120 ord i minuttet, åpen og imøtekommende stemme.
Lederstil: Veiledende.

Mest brukte spørreord; Hvordan?
Motto; Jeg føler.Omgangstone og holdning til andre

Den Lojale Lagspiller er ofte stillferdig og beskjeden, har sjelden konflikter med andre, og sjansen for at han/hun starter en konflikt er minimal. Han/hun kan ha liten interesse for store sosiale arrangement, men stiller gjerne opp om han/hun er trygg på menneskene. Kulturen og omgivelsene. Da den Lojale Lagspiller er et følelsesmenneske deler han/hun ofte sine tanker og følelser med andre. Det er ikke uvanlig at den Lojale Lagspiller har mange venner, og disse er gjerne svært gode og trofaste. Om man først får tilliten til den Lojale Lagspiller har man gjerne en lojal venn for livet, og dette får man ved tydelig kommunikasjon, forutsigbarhet og ærlighet. Den Lojale Lagspiller er sensitiv for endringer i livet og holder seg helst til det kjente og kjære. 

Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Den Lojale Lagspiller søker naturlig nok trygghet fremfor stort ansvar. Han/hun er ingen typisk karrierejeger, men er til gjengjeld svært pålitelig og ryddig. Vedkommende arbeider best når det finnes klare retningslinjer, men blir gjerne med på endring og nyorientering om det blir satt i gang av noen som vedkommende føler seg trygg på. Den Lojale Lagspiller har et sterkt ønske om å gjøre arbeidsoppgavene riktig med stor grad av orden og ryddighet. Da han/hun har svært stor kontroll over arbeidsoppgavene sine, behøver han/hun sjelden å ta noen risiko. Den Lojale Lagspiller trives best der det er rolig og forutsigbart, og hektiske miljøer med høyt tempo kan virke stressende og hemmende for han/henne.

Motiveres av

Den Lojale Lagspiller motiveres av forutsigbarhet og klare retningslinjer. Han/hun trenger anerkjennelse og oppmuntring for å føle trygghet og trivsel i arbeidsoppgavene sine. Når regelverket og rammene er tydelige, klarer Den Lojale Lagspiller også å motivere seg selv, men da må han/hun ha tillit til – og fra lederne sine. Vennlige ord, et stort smil og enkle overraskelser i hverdagen motiverer hverdagshelten, Den Lojale Lagspiller, mer enn utsikter om karriere og forfremmelse.

Mulige utfordringer

Uforutsette endringer, konflikter, å tale i forsamlinger, å stå opp for egne behov, å ta initiativ.