18 - Analytiker

Analytikeren er som regel mer innadvendt enn utadvendt, vanligvis detaljrettet, analytisk, realistisk, systematisk og stabil. Vedkommende vet hvor alt befinner seg til enhver tid og kan kanskje huske ord for ord hva som ble sagt i siste samtale. Samtidig kan han/hun iblant virke ganske distansert og er gjerne følsom for konstruktiv tilbakemelding. Analytikeren er opptatt av å vurdere oppgaver og konsekvenser grundig. Han/hun har stort fokus på å være faglig oppdatert og vil på grunn av sine detaljkunnskaper kunne virke temmelig bestemt i både faglige og personlige spørsmål. Da Analytikeren tilhører den Kvalitetssøkende familien og er grundig, logisk og systematisk går vedkommende sjelden fra halvgjort jobb.

Fellestrekk for Den Kvalitetssøkende familien

Analytiske, gjerne mer innadvendte enn utadvendte, grundige, rasjonelle, krever dokumentasjon og kvalitet, saks – og faktaorienterte, stiller krav til System, Orden og Struktur (SOS) og opptatt av tidsstyring.

Mulig atferd ved konflikt: Trekker seg tilbake i forsvar, kan overkjøre med fakta og logikk, bruker indirekte aggresjon/passiv motstand, kan se ut til å ”følge ordre”, men unnlater å følge opp, kan bli stivbent og ubøyelig, holder tilbake informasjon og kan bli aggressiv.

Kroppsspråk: Lite ansiktsmimikk og kroppsbevegelser, tilbaketrukket, formelt.
Normal talehastighet: 80-120 ord i minuttet, strukturert, monoton og saklig stemme.
Lederstil: Detaljstyrende.
Mest brukte spørreord; Hvorfor?
Motto; Jeg vet.Omgangstone og holdning til andre

Analytikeren er selvbevisst og viser sjelden spontane reaksjoner. Han/hun er klart mer fokusert på sak enn person, og kommunikasjonen bærer som oftest preg av dette. Vedkommende vil kunne virke en smule spissformulert i saksdiskusjoner og fleiper sjelden med alvorlige ting. Analytikeren tar vennskap seriøst og kan ha tendens til å holde avstand inntil han/hun føler seg trygg. Noen vil kunne føle at Analytikeren er kjølig og lite opptatt av andre, og vedkommende kan iblant virke mistenksom overfor andres motiver. Analytikeren har som regel mere av kontrolløren i seg enn av inspiratoren, og liker i kommunikasjon med andre at fokus holdes på det faglige plan. Vedkommende tar ofte konstruktiv tilbakemelding personlig og kan da reagere sterkt. Analytikeren verdsetter konkrete og presise tilbakemeldinger og forslag, og foretrekker at endringer skjer etter avtalte planer. 

Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Analytikeren søker vanligvis ikke ansvar på ledernivå. Hvis han/hun likevel får slikt ansvar, vil vedkommende søke å utføre selve oppgaven på en feilfri måte og den menneskelige siden av saken blir ofte ikke tillagt samme vekt. Analytikeren ønsker ansvar for sitt fagområde, uten noen form for innblanding. Det ligger i analytikerens natur å være grundig i sin oppgaveløsning. Han/hun er disiplinert i sin innsamling av data, og er temmelig fordypende og systematisk når analyse skal gjøres. Da Analytikeren er en kvalitetssøker, vil han/hun kunne bruke mye tid på detaljkontroll fordi han/hun er meget opptatt av system(er), orden og struktur, og foretrekker ofte å jobbe alene eller i små miljøer med likesinnede.

Motiveres av

Analytikeren motiveres av frihet til å jobbe på sitt vis, uten særlig innblanding. Han/hun blir motivert av å jobbe i utfordrende faglige miljøer utenfor og i bedriften, faglig anerkjennelse og det å bli spurt om råd. Forutsigbare rammebetingelser, klare ansvarsområder og stabile, trygge arbeidsbetingelser, samt saklig og faglig forankret ros er også motivasjonsfaktorer for Analytikeren.

Mulige utfordringer

Sårbarhet for konstruktiv tilbakemelding, følelsen av sosial isolasjon, å ikke føle sin faglige dyktighet verdsatt, aksept for uventede endringer, overdreven grundighet, mangel på interesse for sosialt samspill.