17 - Detaljorientert Pådriver

Den Detaljorienterte Pådriveren er grundig, resultatorientert, analytisk, åpen for nytt, ambisiøs, arbeidsom, uavhengig, initiativrik, direkte og ansvarssøkende. På grunn av sin engasjerte natur vil han/hun balansere mellom ut- og innadvendthet, men kan i rette omgivelser være blant de mer utadvendte. Når han/hun arbeider med en sak, stiller vedkommende svært høye krav til seg selv og sine medarbeidere, og kan noen ganger oppfattes som temmelig kravstor av andre. Dette er en svært arbeidsom og grundig person som ønsker å levere feilfrie resultater som ikke skal kunne kritiseres av noen. Målfokus, kontroll, kvalitet og saksorientering er også viktige trekk ved Den Detaljorienterte Pådriveren.

Fellestrekk for Den Ansvarssøkende familien:

Resultatorienterte, selvstendige, fleksible, egenrådige, instinktive, effektive, direkte, dominerende, utålmodige og har naturlig autoritet. Mer fokus på sak enn person, målstyrte. Tar ofte raske avgjørelser basert mer på intuisjon enn analyse. Liker muligheter, utfordringer, posisjon og er opptatt av personlig karriere og fremgang. Stort behov for frihet til å løse oppgaver selvstendig. Ønsker og tar gjerne ansvar. Liker ikke rutinearbeid. Flinke til å ta endringer og utfordringer på sparket.

Mulig atferd ved konflikt: Direkte og aggressive reaksjoner, kan overkjøre andre, kan gå i forsvarsposisjon, kan bli egenrådig, sta og tydelig, og bruke sin stilling og autoritet for å få slutt på en konflikt.

Kroppsspråk: Energisk, rastløst, korte stive bevegelser, formelt. Lite ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 170-200 ord i minuttet, direkte, styrende og selgende stemme.
Lederstil: Instruerende.
Mest brukte spørreord; Hva?
Motto; Jeg vil!Omgangstone og holdning til andre

Ettersom den Detaljorienterte Pådriveren i sin natur er rett på sak og tydelig kommer han/hun raskt med korrigerende tilbakemeldinger til sine medarbeidere. Ansvaret for arbeidsoppgaven og kvaliteten på arbeidet er så viktig for vedkommende at han/hun sjelden oppleves som en sensitiv og god lytter. Han/hun ønsker å være rettferdig og sosial, men hvis arbeidspresset blir for stort er dette vanskelig å kombinere med ønsket om perfekte resultater. Når omgivelsene og arbeidssituasjonene er rolige og trygge vil vedkommende være både sosial og hjelpsom, samt villig til å tilrettelegge for andre. På grunn av de høye kravene Den Detaljorienterte Pådriver stiller til seg selv ønsker han/hun å ha beslutningsansvaret og de siste ord. Dette resulterer ofte i at vedkommende kan ha problemer med å overlate både viktige og uviktige oppgaver til andre. Mange kan oppleve den Detaljorienterte Pådriveren som vanskelig å komme innpå, spesielt i hektiske og travle perioder.

Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Den Detaljorienterte Pådriverens behov og ønske om ansvar er svært høyt. Han/hun ønsker å komme til topps, samtidig som innsatsen skal anerkjennes underveis. Ambisjonsnivået og behovet for kontroll er så stort at det på sikt kan føre til utmattelse om han/hun ikke finner en god balanse i hverdagen. Spesielt i lederposisjoner er det viktig for vedkommende å gi slipp på deler av kontrollen, ellers vil medarbeidere oppleve manglende tillit når oppgavene delegeres. Når det gjelder oppgaveløsning er han/hun ansvarsfull og kvalitetsbevisst og går sjelden fra en oppgave før den er ferdig og grundig utført.

Motiveres av

Den Detaljorienterte Pådriver motiveres av ansvar, kontroll, resultater, personlig og faglig utvikling, faglig fremgang, anerkjennelse, frihet og mulighet til å lede.

Mulige utfordringer

Å ha tillit til andre og ta hensyn til andres følelser, å lytte, utålmodighet, kan være kritisk til andre og ha vanskelig for å delegere.