11 - Uformell Samspiller

Den Uformelle Samspiller er utadvendt, sosial, positiv, intuitiv, velvillig, unngår konflikter og har lett for å bli likt. Han/hun har et ønske om å bli likt av alle og har lett for å kommunisere med de fleste. Vedkommende kan til tider virke ustrukturert og tar gjerne uforutsette situasjoner på sparket. Den Uformelle Samspiller har sterke instinkter og handler som oftest på intuisjon. For at vedkommende skal føle seg trygg og trives må han/hun ha stabilitet og frihet i forhold til sin sosiale, uformelle og spontane natur. Om situasjonen krever det kan Den Uformelle Samspiller vise betydelige taktiske ferdigheter, og da vedkommende er svært utadvendt kan enkelte oppfatte han/henne som selvopptatt, selvhøytidelig og i enkelte tilfeller som en intrigemaker.

Fellestrekk for Den Trivselssøkende familien:

Vennlige og uformelle, samarbeidsorienterte, pliktoppfyllende, unngår konflikter, styres av følelser, mer fokus på person enn sak, ønsker stabilitet, åpne og mottagelige, vektlegger sosial samhandling, er lojale og pålitelige, bruker tid på avgjørelser og liker ofte å være flere om beslutninger. Større behov for følelsesmessig stabilitet og støtte og liker ikke konflikter.

Mulig atferd ved konflikt: Unngår mellommenneskelig aggresjon, søker løsninger som alle aksepterer, ønsker å berolige opphissede kollegaer, kan bli stille og tilbaketrukket, kan føle seg ute av stand til å løse konflikter og gir opp for å bevare fred/ro.

Kroppsspråk: Avventende, åpent og mottagelig. Imøtekommende ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 100-120 ord i minuttet, åpen og imøtekommende stemme.
Lederstil: Veiledende.

Mest brukte spørreord; Hvordan?
Motto; Jeg føler.

 

Omgangstone og holdning til andre

Den Uformelle Samspiller er en person som tilsynelatende liker alle og er svært hjelpsom dersom dette blir verdsatt. Han/hun har få hemninger og bidrar derfor ofte til godt humør og et blomstrende miljø på arbeidsplassen. Vedkommende holder seg gjerne til mennesker som viser at de liker han/henne. Når Den Uformelle Samspiller er i et miljø med stor frihet samt stor grad av sosialt samvær, vil han/hun kunne motivere og inspirere kollegaer og samarbeidspartnere. Latter og glade mennesker kan ofte både høres og sees rundt Den Uformelle Samspiller.

Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Den Uformelle Samspiller trives best når han/hun kan bruke sin sterke intuisjon. Da vedkommende har et raskt hode og en fabelaktig evne til å ta situasjoner på sparket, har han/hun liten sans for analytiske og grundige vurderinger. Dette kan enkelte ganger resultere i løsninger og forslag som kan virke lite gjennomtenkt. Vedkommende søker sjelden forpliktende ansvar da det sosiale samspillet og miljøet på arbeidsplassen har den Uformelle Samspillers hovedfokus. Han/hun er gode bidragsytere i prosesser der frie tanker og innspill blir verdsatt og får flyte fritt.

Motiveres av

Den Uformelle Samspiller motiveres av frihet, sosialt samvær og samarbeid med andre mennesker. Han/hun nyter følelsen av å bli likt og verdsatt, og bidrar da til et positivt og inspirerende miljø. En stabil arbeidsplass er en forutsetning, og han/hun må ha anerkjennelse for sine instinkter og sterke intuisjon for å føle seg trygg. Den Uformelle Samspiller motiveres av ledere som forstår og aksepterer vedkommendes ressurser og vil da kunne være en betydelig ressurs i mange bedrifter.

Mulige utfordringer

Å ha og respektere System, Orden og Struktur (SOS), å ha kontroll med egen tidsbruk, å føle seg sett og akseptert.