1 - Målrettet Individualist

Den Målrettede Individualisten er sjelden, eksotisk, intuitiv, initiativrik, ekstremt utadvendt, ambisiøs, pågående, smart, kreativ/ustrukturert, og har uvanlig god selvtillit. Vedkommende kan mangle hemninger, etiske normer og være temmelig selvorientert. Han/hun kan også være en dreven og freidig taktikker som bruker de midler som er til rådighet for å nå sine mål. Målet og intet annet har fokus og virkemidler kan raskt endres etter situasjon. På sitt beste kan en Målrettet Individualist verbalt overbevise selv den mest skeptiske til å tro på sine idéer. Hans/hennes troverdighet, målrettethet og engasjement gjør vedkommende i stand til å selge sand i Sahara om det gjelder.

Fellestrekk for Den Influenssøkende familien:

Kreative, impulsive, idérike, entusiastiske, visjonære, frihetssøkende, nyskapende, utadvendte, åpne og omgjengelige. Kommunikative, sosiale, positive og igangsettende. Har mer fokus på person enn sak og løser oppgaver intuitivt mer enn logisk. Liker ikke å planlegge.

Mulig atferd ved konflikt: Unngår åpen og direkte konflikt, kan komme med personangrep, kan bagatellisere konstruktiv tilbakemelding, kan forsøke å blidgjøre mennesker uten å løse problemet eller gi opp for å unngå å tape ansikt og kan være for brå/impulsiv.

Kroppsspråk: Åpent, levende, energisk og liker fysisk kontakt. Levende ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 200 + ord i minuttet, selgende, levende og engasjert stemme.
Lederstil: Rådgivende.
Mest brukte spørreord; Hvem?
Motto; Jeg tror.Omgangstone og holdning til andre

På sitt beste er den Målrettede Individualist ekstremt utadvendt. Dette er en person med veldig høye ambisjoner, risikoviljen kan være på grensen til det uansvarlige for mange, og den aktive legningen i kombinasjon med trang til betydelig frihet kan virke truende og kaotisk på de fleste. En Målrettet Individualist kan oppfatte mennesker som brikker i et stort spill, og det er en fare for at vedkommende kan virke både overkjørende, lite lyttende og ikke hensynstagende til andres behov. Vedkommende er så opptatt av å nå sine mål at han/hun til tider kan vise en sjarm som er temmelig forførende.


Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Ansvarsviljen og fokus på dét den Målrettede Individualisten ser som sin oppgave er så stor at hensikten kan hellige midlet. Vedkommende kan gå til ytterligheter som for allmennheten er uforståelige. Viljen til ansvar er like formidabel, og på sitt beste kan den Målrettede Individualist se for seg omtrent hva som helst. Instinkter og intuisjon er sterkt fremtredende karaktertrekk. Han/hun er slettes ikke uten analytisk talent, men bruker disse egenskapene for å nå sine mål.


Motiveres av

Den Målrettede Individualisten motiveres av muligheten til å nå sine mål og bli sett og sjansen til å vise hvor dyktige og smarte de er. Vedkommende motiveres også av posisjon, kontroll, beundring, respekt og beslutningsmyndighet.


Mulige utfordringer

Å respektere andres behov for struktur og forutsigbarhet, respekt for allmenne kjøreregler, almen etikk, empati.