5 - Teamutvikler

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Teamutvikleren er ansvarssøkende, igangsettende, utadvendt, pågående, aktiv, nøktern, direkte, svært målbevisst og har god selvtillit. Vedkommende er en dyktig delegerer med naturlig autoritet som tenker langsiktig og er en menneskekjenner med gode evner til å forstå medarbeidernes sterke og svake sider. Han/hun er flink til å hente frem «gullet» i sine medarbeidere ved å inspirere og motivere dem til å jobbe sammen i team mot felles mål. Teamutvikleren har et godt blikk for nødvendigheten av fornyelse og omstilling.