2 - Gründeren

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Gründeren er svært utadvendt, intuitiv, dominerende, resultatorientert, forandringsvillig, aktiv, krevende, idérik, frispråklig, energisk og utålmodig. Vedkommendes målbevissthet er betydelig og arbeidsviljen formidabel. Gründeren stiller strenge krav til seg selv og de rundt seg, og kan være kritisk til andres tempo og prioritering. Han/hun er svært utålmodig for å få frem resultater. Gründeren yngler stadig nye idéer i forhold til hva vedkommende for tiden er opptatt av. Han/hun er full av selvtillit, har et stort vinnerinstinkt og tar ikke uten videre et nei for et nei. Gründeren er alltid i farten og det skjer noe rundt vedkommende hele tiden. På grunn av hans/hennes direkte, raske, resultatorienterte og noen ganger kritiske væremåte, kan andre rundt føle seg lite sett og/eller hørt. Han/hun er vesentlig mer saks- enn personorientert.