9 - Diplomat

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Diplomaten er en lojal, løsningsorientert, jovial, utadvendt, utholdende, åpen og trivselskapende person. Vedkommende har naturlige autoritet og er lett i sentrum av begivenheter. Han/hun balanserer godt mellom perfeksjon og frihet, og har lett for å skifte gir og gå fra kreativ oversikt til analyse. Diplomaten er en meget god relasjonsbygger og sosial interaksjon har hovedfokus framfor sak og mål. Vedkommende beholder roen i opphetede diskusjoner og har som mål at alle skal være fornøyd. Han/hun tåler konstruktiv tilbakemelding uten å gå raskt i forsvar. Diplomaten er en god administrator/lagspiller og er ikke unødig kritisk overfor andre, men kan si fra om vedkommende føler noe ikke stemmer.