13 - Fagansvarlig

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Den Fagansvarlige er selvstendig, stabil, ambisiøs, energisk, målrettet, grundig, ansvarsbevisst, seriøs, logisk og bestemt. Han/hun jobber hardt for å nå sine mål, stiller høye krav til sine kollegaer og medarbeidere, og er gjerne mer opptatt av faglige mål enn av nyorientering. Pågangsmotet er ofte betydelig og vedkommende har stor utholdenhet og evne til å drive prosesser gjennom. Han/hun trives best når arbeidsmiljøet preges av System, Orden og Struktur (SOS). Seriøsitet og selvstendighet i kombinasjon med faglige ambisjoner er Den Fagansvarliges viktigste verdier. Vedkommende er uavhengig av natur, tenker logisk/analytisk og er nesten alltid grundig. Da hun/han vanligvis er energisk og svært ansvarsbevisst ønsker Den Fagansvarlige gjerne å vise sitt potensial i jobben.