10 - Administrator

Gruppekart-Med-Tekst-Rundt-ny-2013Administratoren er praktisk, ryddig, grundig, mål- og ansvarsbevisst, rett fram, pålitelig, stødig, stabil og har godt overblikk. Vedkommende er tydelig i sin kommunikasjon og egner seg ofte godt som organisator og fullfører. Han/hun verdsetter orden, lojalitet og effektivitet, og er opptatt av rettferdighet. Administratoren har stor arbeidskapasitet, liker å ha klare rammebetingelser, er rimelig ambisiøs og liker ikke å føle seg undervurdert. Vedkommende ønsker frihet under ansvar, vil gjerne både planlegge og gjennomføre, og legger sin ære i å levere som forventet, helst uten å føle seg detaljstyrt eller kontrollert. Da de fleste Administratorer har midtstilt tenkestil vil de kunne være brobyggere og bindeledd mellom mennesker med ulik tenkestil.